Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Luentosarja pureutuu Venäjän/NL:n historian ja kulttuurin keskeisiin kehityskulkuihin uusimpaan tutkimuksen perustuen.

Ilmoittaudu
9.10.2018 klo 09:00 - 31.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Luento I: Historia - keisariaika
Luennolla käsitellään Venäjän keisariajan kannalta keskeisiä tapahtumia kehitystä avaavien käsitteiden kautta kuten tsaarin valta, imperiumin rakentuminen, yhteiskunnan muutos ja eriarvoistuminen.

Luento II: Kulttuuri - keisariaika
Luennolla käsitellään Venäjän valistusaikaa, imperiumin rakentumista ja 1800-lukua yhteiskunnallisia muutoksia aatehistorian sekä kulttuurin ja sen instituutioiden näkökulmasta. Luennolla tutustutaan venäläisen kulttuuri- ja kirjallisuushistorian keskeisiin nimiin ja pohditaan kansallisen identiteetin muotoutumista Venäjällä suhteessa muuhun Eurooppaan.

Luento III: Historia - vallankumoukset
Luennolla käsitellään Venäjän murroksen vuosia 1905-1925, jona aikana Venäjä/NL kävi läpi useita vallankumouksia. Haastamme ideologian ja politiikan roolin vallankumouksen vetureina ja rakennamme tuoreen kuvan muutoksen, murroksen ja jatkuvuuden suhteesta uuden yhteiskunnan kehityksessä.

Luento IV: Historia - Stalinismi
Luento käsittelee sosialismin rakentamisen esihistoriaa ja käytännön toteutumista. Suunnitelmatalouden, sisäisen vihollisen ja terrorin tunnemme, mutta Stalinin aika oli myös sosialismin rakentamista yhdessä maassa. Minkälaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia projekteja se tarkoitti ja miten näiden projektien analyysi muuttaa ymmärrystämme tuosta ajasta?

Luento V: Historia - sodat/suurvalta identiteetti
Luennolla aloitamme perinteisestä Suuren Isänmaallisen sodan merkityksestä Neuvostoliiton minäkuvalle. Lähestymme teemaa mm. puna-armeijan, patriotismin ja viholliskuvien kautta. Haastamme perinteisen kuvan Neuvostoliiton roolin rakentumisesta kylmän sodan alussa ja avaamme uusia näkökulmia Neuvostoliiton kehitykseen.

Luento VI: Kulttuuri – neuvostokulttuuri ja kulttuuripolitiikka
Luennolla käsitellään neuvostokulttuurin ja kulttuuripolitiikan muotoutumista ensin bolševikkien ja sen jälkeen Stalinin johdolla. Luennolla pohditaan kulttuurin kysymyksiä muun muassa venäjän kielen aseman sekä kansallisuuspolitiikan näkökulmasta.

Luento VII: Historia - suunnitelmatalous/stagnaatio
Luento jatkaa luontevasti edellisestä luennosta ja perehtyy Neuvostoliiton sodan jälkeiseen kehitykseen mm. koulutuksen, urheilun, turismin ja nuorison näkökulmista. Pohdimme stagnaation merkitystä mm. eriarvoistumisen näkökulmasta. Tuomme uusia näkökulmia yhteiskunnallisten instituutioiden jatkuvuutta ja muutosta edistäviin tekijöihin Brezhnevin aikana.

Luento VIII: Historia - perestroika
Luento pureutuu Neuvostoliiton lopun alkuun ja siihen liittyneisiin ilmiöihin kuten ympäristöliikkeet, erilaiset alakulttuurit, sosiaaliset ongelmat ja eriarvoistumine, nationalismi, uskonto ja talous. Pohdimme myös olisiko sosialismia ollut mahdollista uudistaa.

Luento IX: Kulttuuri – myöhäissosialismin aika
Luennolla lähestytään myöhäisen sosialismin ajanjaksoa kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulmasta. Kirjallisen kulttuurin lisäksi neuvostoyhteiskunnan muutoksia avataan neuvostoelokuvan näkökulmasta. Luennolla pohditaan Neuvostoliiton hajoamisen syitä kulttuurin näkökulmasta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 30.10.2018
10:15 - 11:45
To 1.11.2018
12:15 - 13:45
Ti 6.11.2018
10:15 - 11:45
To 8.11.2018
12:15 - 13:45
Ti 13.11.2018
10:15 - 11:45
To 15.11.2018
12:15 - 13:45
Ti 20.11.2018
10:15 - 11:45
To 22.11.2018
12:15 - 13:45
Ti 27.11.2018
10:15 - 11:45
Ti 4.12.2018
09:15 - 11:45
Ti 11.12.2018
09:15 - 11:45
To 13.12.2018
12:15 - 14:45

Kurssin suorittaminen

Opiskelija tunnistaa Venäjän historiaan ja kulttuuriin liittyviä keskeisiä kehityskulkuja ja niitä avaavia käsitteitä. Opiskelija hahmottaa historialliseen kehitykseen liittyviä syy-seuraussuhteita ja ymmärtää käsitteiden merkityksen menneisyyden tulkinnoissa ja analyysissä.

Luentosarjan hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla (80 % läsnäolovaatimus), osallistumista keskusteluihin ja ryhmätöihin sekä niiden esittämiseen (vertaisarviointi) osallistumista sekä esseen kirjoittamista (yksilöarviointi).