Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2018 klo 09:00 - 8.1.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 22.1.2019
12:15 - 13:45
Ti 29.1.2019
12:15 - 13:45
Ti 5.2.2019
12:15 - 13:45
Ti 12.2.2019
12:15 - 13:45
Ti 19.2.2019
12:15 - 13:45
Ti 26.2.2019
12:15 - 13:45
Ti 5.3.2019
12:15 - 13:45
Ti 12.3.2019
12:15 - 13:45
Ti 19.3.2019
12:15 - 13:45
Ti 26.3.2019
12:15 - 13:45
Ti 2.4.2019
12:15 - 13:45
Ti 9.4.2019
12:15 - 13:45
Ti 16.4.2019
12:15 - 13:45
Ti 30.4.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen muille erikoisalojen opintojaksoille.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perus- ja aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa kielentutkimuksen osa-alueen ajattelutavan ja keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä kielen analyysiin.

Suomen kielen maisteriopintojen 1. - 2. vuosi.

Järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla

Opintojaksossa syvennytään johonkin funktionaalisen tai typologisen kielentutkimuksen suuntaukseen ja sen käsitteisiin ja menetelmiin.

Sovi tentti kuulustelijan kanssa. Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatentti tai vastuuhenkilön kanssa sovittava luentokurssi.

Arvosteluasteikko 0-5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti opitun soveltamiseen.

Kirjatentti, luentokurssi tai erikseen sovittava kirjallinen työ.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Tiina Onikki-Rantajääskö (sl 2018), Jaakko Leino (kl 2019)