Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ekolingvistiikka-kurssilla tutkitaan ihmisen ja luonnon suhdetta kieliopin ja tekstien kautta.

Ekolingvistiikka-kurssilla tutkitaan ihmisen ja luonnon suhdetta kieliopin ja tekstien kautta ja pohditaan, mikä voisi olla lingvistin rooli maapallon pelastamisessa. Tarkastelun kohteena on lähinnä suomen kieli mutta myös muut Suomessa puhuttavat kielet. Aihetta lähestytään esimerkiksi seuraavantyyppisin kysymyksin: Miten ihmisen erillisyys luonnosta ilmenee kielessä? Mitä metaforat kertovat luonnon ja ihmisen suhteesta? Millaisia sidoksia kielellä on siihen paikkaan, jossa sitä puhutaan? Miten persoonajärjestelmät ilmentävät ihmisen ja muiden luontokappaleiden eroa? Miten ihmisen ja ei-inhimillisten eläinten kohtaamisia ilmaistaan kielellisesti?

Ilmoittaudu
11.12.2018 klo 09:00 - 8.1.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 15.1.2019
10:15 - 11:45
Ti 22.1.2019
10:15 - 11:45
Ti 29.1.2019
10:15 - 11:45
Ti 5.2.2019
10:15 - 11:45
Ti 12.2.2019
10:15 - 11:45
Ti 19.2.2019
10:15 - 11:45
Ti 26.2.2019
10:15 - 11:45
Ti 12.3.2019
10:15 - 11:45
Ti 19.3.2019
10:15 - 11:45
Ti 26.3.2019
10:15 - 11:45
Ti 2.4.2019
10:15 - 11:45
Ti 9.4.2019
10:15 - 11:45
Ti 16.4.2019
10:15 - 11:45
Ti 30.4.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen muille erikoisalojen opintojaksoille.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perus- ja aineopinnot.

Opiskelija tuntee valitsemansa funktionaalisen kielentutkimuksen piirissä tehtyä fennististä tutkimusta ja osaa suhteuttaa sen yhtäältä fennistisen tutkimuksen ja toisaalta funktionaalisen kielentutkimuksen laajempaan kehykseen.

Suomen kielen maisteriopintojen 1. - 2. vuosi.

Järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla

Opintojaksossa perehdytään yhteen tai useampaan fennistiseen tapaustutkimukseen.

Sovi tentti kuulustelijan kanssa. Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatentti tai vastuuhenkilön kanssa sovittava luentokurssi.

Arvosteluasteikko 0-5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti opitun soveltamiseen.

Kirjatentti, luentokurssi tai erikseen sovittava kirjallinen työ.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Tiina Onikki-Rantajääskö (sl 2018), Jaakko Leino (kl 2019)