Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 4.9.2019 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Teemu Taira kuva

Teemu Taira

Julkaistu, 29.8.2019 klo 12:25

Kurssin sivu Moodlessa: Maailman uskontoperinteet syksy 2019

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.9.2019
12:00 - 16:00
Ke 18.9.2019
12:00 - 16:00
Ke 25.9.2019
12:00 - 16:00
Ke 2.10.2019
12:00 - 16:00
Ke 9.10.2019
12:00 - 16:00
Ke 16.10.2019
12:00 - 16:00
Ke 30.10.2019
14:00 - 16:00

Kuvaus

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Kurssi tarjoaa läpileikkauksen maailman uskontoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen asemaan ja merkitykseen painottuen nykyaikaan. Aluksi tarkastellaan analyyttisesti maailman uskontojen määrittelyä ja luokittelua sekä pohditaan niihin liittyviä ongelmia. Johdanto- osuuden jälkeen seuraa asiantuntijaluentoja, joissa tutkijat valottavat heidän tutkimaansa maailmanuskontoa ja sitä koskevaa tutkimusta. Luennoitsijoista riippuen kurssilla voidaan käsitellä Lähi-idän, Etelä-Aasian ja Itä-Aasian uskontoja, varhaiskantaisia ja uusia uskontoja sekä uskonnottomuutta.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, paneutumista luennoilla annettuihin tehtäviin ja hyväksytysti suoritettua luentokuulustelua.

Kontaktiopetusta 20-28 tuntia. Opetusmenetelmänä keskustelua aktivoiva luennointi, jossa hyödynnetään audiovisuaalisia materiaaleja.

Arvioinnissa painotetaan kykyä omaksua luennoilla esitettyä tietoa, linkittää eri luennoilla annettua tietoa toisiinsa ja reflektoida maailman uskontojen tutkimusta koskevia keskeisiä kysymyksiä.

Vastaa käytöstä poistunutta koodia KUKA-US203.