Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 3.9.2019 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Teemu Taira kuva

Teemu Taira

Julkaistu, 29.8.2019 klo 12:27

Kurssisivu Moodlessa: Uskontotieteen lähestymistapoja syksy 2019

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 17.9.2019
08:15 - 11:45
Ti 24.9.2019
08:15 - 11:45
Ti 1.10.2019
08:15 - 11:45
Ti 8.10.2019
08:15 - 11:45
Ti 15.10.2019
08:15 - 11:45

Kuvaus

Uskontotieteen perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen keskeisiä näkökulmia, osaa eritellä niiden tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia sekä arvioida niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Hän tunnistaa erilaisten näkökulmien (oppi)historiallisen kehittymisen pääpiirteet. Opiskelija osaa soveltaa yhtä keskeistä näkökulmaa aineistoon ja jäsentää, miten sitä kautta saavutettava tieto suhteutuu toisenlaisten teorioiden, menetelmien ja aineistojen kautta saavutettavaan tietoon.

Opintojaksossa käsitellään uskontotieteen keskeisiä näkökulmia. Painopiste on nykyajan teoreettisessa ja menetelmällisessä keskustelussa, mutta niitä käsitellään tuomalla mukaan (oppi)historiallinen näkökulma. Yksittäisten tutkimusteoreettisten näkökulmien ja uskontoteorioiden lisäksi opintojaksossa käsitellään uskontotieteelliseen tutkimusprosessiin liittyviä kysymyksiä erilaisten menetelmien ja aineistojen etuja ja puutteita vertaillen.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta lähiopetukseen osallistumista, siihen liittyvän oheismateriaalin ja -kirjallisuuden opiskelua sekä kirjallisten tuotosten tekemistä.

Kontaktiopetusta 12-28 tuntia. Opetusmenetelmänä on aktivoiva luennointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5. Arviointi perustuu opiskelijan yksilöllisesti tuottaman akateemisen esseen, pienempien kurssin aikana suoritettavien kirjoitustehtävien ja muun aktiivisuuden avulla osoitettuun osaamistavoitteiden mukaiseen osaamiseen.