Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

SUOMEN USKONNOLLISET HERÄTYSLIIKKEET 1750-2000

https://courses.helsinki.fi/fi/TUM-32

Luentosarjalla käymme läpi Suomen uskonnollisten herätysliikkeiden vaiheet.

Ilmoittaudu
13.2.2019 klo 12:00 - 4.3.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Viestit

Käyttäjän Jouko Talonen kuva

Jouko Talonen

Julkaistu, 13.2.2019 klo 15:11

Luennon aloitus 11.3. 2019.

Luentosarjalla käymme läpi pääpiirteissään Suomen uskonnollisten herätysliikkeiden kasvualustan 1600- ja 1700-luvuilla (luterilainen ortodoksia, pietismi, herrnhutilaisuus) sekä perusasiat rukoilevaisuudesta, herännäisyydestä, evankelisuudesta ja lestadiolaisuudesta. Lisäksi luomme katsauksen 1900-luvun alkupuolelta liikkeelle lähteneisiin uuspietistisiin virtauksiin ja saman vuosisadan loppupuolella virinneeseen karismaattiseen liikkeeseen.

Luento-opetuksen ohella teemme maalis-huhtikuussa 2019 kuusi ekskursiota pääkaupunkiseudulla ja tutustumme tärkeimpien herätysliikkeiden elämään ja toimintaan tämän päivän Suomessa.

Kurssin oheislukemistona on Teemu Kakkurin teos Suomalainen herätys. Herätyskristillisyyden historia nälkävuosista Nokia-missioon (2014).

Etukäteistiedoista poiketen: kurssilla ei ole loppuesseetä. Luennot, ekskursiot ja Kakkurin kirjaan tutustuminen riittää suoritukseksi. Lopputentti ja kurssin palaute on 8.4. klo 14-16 (Unionink.37 sh 1).

Käyttäjän Jouko Talonen kuva

Jouko Talonen

Julkaistu, 13.2.2019 klo 15:10

Luennon aloitus 11.3. 2019.

Luentosarjalla käymme läpi pääpiirteissään Suomen uskonnollisten herätysliikkeiden kasvualustan 1600- ja 1700-luvuilla (luterilainen ortodoksia, pietismi, herrnhutilaisuus) sekä perusasiat rukoilevaisuudesta, herännäisyydestä, evankelisuudesta ja lestadiolaisuudesta. Lisäksi luomme katsauksen 1900-luvun alkupuolelta liikkeelle lähteneisiin uuspietistisiin virtauksiin ja saman vuosisadan loppupuolella virinneeseen karismaattiseen liikkeeseen.

Luento-opetuksen ohella teemme maalis-huhtikuussa 2019 kuusi ekskursiota pääkaupunkiseudulla ja tutustumme tärkeimpien herätysliikkeiden elämään ja toimintaan tämän päivän Suomessa.

Kurssin oheislukemistona on Teemu Kakkurin teos Suomalainen herätys. Herätyskristillisyyden historia nälkävuosista Nokia-missioon (2014).

Etukäteistiedoista poiketen: kurssilla ei ole loppuesseetä. Luennot, ekskursiot ja Kakkurin kirjaan tutustuminen riittää suoritukseksi. Lopputentti ja kurssin palaute on 8.4. klo 14-16 (Unionink.37 sh 1).

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.3.2019
14:15 - 15:45
Ti 12.3.2019
10:15 - 11:45
Ma 18.3.2019
14:15 - 15:45
To 21.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 25.3.2019
14:15 - 15:45
To 28.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 1.4.2019
14:15 - 15:45
To 4.4.2019
12:15 - 13:45
Ma 8.4.2019
14:15 - 15:45

Kurssin suorittaminen

Kurssin lopputentti ma 8.4. Tenttiin luetaan luentomateriaali, luennoilla jaettu oheislukemisto ja teos Teemu Kakkuri: Suomalainen herätys (2014).

Loppuesseetä ei ole. Ekskursiot korvaavat ne.

Kuvaus

* opiskelija tuntee kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja uskonnollisten kansanliikkeiden syntyhistoriaa ja toimintaa sekä ymmärtää niiden merkityksen kirkossa ja yhteiskunnassa

* opiskelija osaa vertailla ja arvioida historiallisten yhteisöjen ja nykyisten vastaavien yhteisöjen toiminnan ja opetuksen painotuksia sekä yhteisöjen sisäistä kehitystä

* opiskelija osaa hankkia tietoa kristillisistä yhteisöistä ja kansanliikkeistä erilaisista historiallisista lähteistä ja kykenee arvioimaan lähteitä kriittisesti

* opiskelija osaa analysoida kristillisten yhteisöjen ja kansanliikkeiden toimintaa ja vertailla eri liikkeitä toisiinsa

* opiskelija osaa erityyppisiä tekstejä ja aineistoja ja ilmaista itseään kirjallisesti täsmällisesti

- opintojaksolla tarkastellaan kristillisiä yhteisöjä ja uskonnollisia kansanliikkeitä eri näkökulmista toisiinsa ja yhteiskuntaan peilaten

Luentoja aihepiiristä 20 t. periodissa 4. Lisäksi kirjalliseen lopputenttiin luetaan luennoilla jaettava oheislukemisto ja Teemu Kakkurin teos Suomalainen herätys (2014).

Niin ikään opiskelijat laativat ryhmissä pohdiskelevan esseen aiheesta "Herätysliikkeiden asema ja rooli Suomen ev.lut. kirkossa 2010-luvulla" ( 7-10 s.).

- arvioidaan asteikolla 0–5 opetusohjelmassa tarkemmin määriteltyjen kriteerien perusteella.

– sama kontaktiopetus yhdestä em. teemoihin liittyvästä näkökulmasta sekä SKH:n että YKH:n opiskelijoille (10–20 tuntia) sekä tiedonhankintatehtävien jako ja ohjeistus (eri vuosina keskitytään eri alateemoihin). Tehtävät eriytyvät SKH:n ja YKH:n mukaan.

– populaarin julkisen historiatiedon arviointitehtävä (yksilö- tai paritehtävä): netistä löytyvän opintojakson teemaan liittyvän historiatiedon kriittinen analyysi (3-4 sivua); opettaja kommentoi tehtävää Moodlessa

– itsenäinen arvio jostakin edellä mainittuihin teemoihin liittyvästä kirjasta tai artikkelista (3-4 sivua) tai vaihtoehtoisesti tehtävä, jossa pureudutaan yhteen liikkeeseen jostain suppeasta näkökulmasta mahdollisimman monipuolisen lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden avulla ja kirjoitetaan 3–4 sivun laajuinen analyysi