Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.12.2018 klo 12:00 - 15.1.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 16.1.2019
14:15 - 15:45
To 17.1.2019
09:15 - 10:45
Ke 23.1.2019
14:15 - 15:45
To 24.1.2019
09:15 - 10:45
Ke 6.2.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.2.2019
14:15 - 15:45
To 14.2.2019
09:15 - 10:45
Ke 20.2.2019
14:15 - 15:45
To 21.2.2019
09:15 - 10:45
Ke 27.2.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

* ymmärtää kirkon roolin kansanopetuksen ja lukutaidon edistäjänä Pohjolassa reformaation jälkeen

* tuntee kristinuskon merkityksen kulttuurin edistäjänä

* tuntee kirjan merkityksen ja käytön kirkkojen piirissä ja osaa nimetä tästä esimerkkejä

* tuntee jonkin verran kirjahistoriallisia lähestymistapoja kirjan ja kirjan kulttuurivaikutuksen tutkimiseen erityisesti lukemistutkimuksen osalta sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä

* osaa selittää ja tulkita taiteen ja uskonnon vuorovaikutusta eri aikoina

* tunnistaa kirjallisen vaikuttamisen mekanismeja ja osaa arvioida niitä kriittisesti

* osaa ilmaista itseään kirjallisesti täsmällisesti ja tuottaa tieteellisen esseen

Kurssilla perehdytään kansanopetuksen ja lukutaidon kehitykseen ja merkitykseen sekä kirjallisuuden että omakohtaisen tietokantatyöskentelyn avulla. Tarkastellaan kirjan/taiteen ja uskonnon välistä suhdetta eri aikoina sekä tutustutaan kirjan käyttöön uskonnollisen vaikuttamisen välineenä.

Suoritetaan osallistumalla opetukseen ja tekemällä annetut tehtävät.

- arvioidaan asteikolla 0–5, arviointikriteerit määritellään tarkemmin opetusohjelmassa.

- 4-10 tunnin johdantoluennot, joilla myös ohjeistetaan kurssin suorittamiseen.

- Opiskelija tutustuu tutkimuskirjallisuuden, metodisen kirjallisuuden ja tietokantatyöskentelyn avulla lukemisen ja kansanopetuksen tutkimukseen. Hän tekee näihin liittyvän kirjallisen tehtävän, johon kuuluu tietokannan täydentämistä lukukokemusaineistolla ja lukukokemusaineiston tarkastelua lukemistutkimuksen menetelmin tutkimuskirjallisuuden avulla sekä tehtävään liittyvä itsereflektio (UK RED, Finnish RED). Opiskelija kirjoittaa esseen jossa hän arvioi kirjojen arvokasvatus- ja propagandavaikutusta ottamalla tarkastelunsa kohteeksi yhden arvokasvatusta/propagandaa kuvastavan lähdetekstin ja arvioi sitä tutkimuskirjallisuuden avulla. Vaihtoehtoisesti opiskelija kirjoittaa esseen taiteen ja kirkon suhteesta lähdeaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta hyväksikäyttäen.