Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 21.10.2019 klo 23:59

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija

hallitsee kirjahistorian päälinjat, tutkimusmenetelmät ja yleiset tulokset
osaa sijoittaa kirjahistorian laajempaan kulttuuri-, talous- ja kirkkohistoriaan ja ymmärtää kirjojen ja tekstien yhteiskunnallis-uskonnollisen roolin aikakaudesta toiseen
tuntee kirjahistorian tutkimuksen tärkeimmät kotimaiset lähdeaineistot ja tutkimuksen apuvälineet
tuntee digitaalisten ihmistieteitten perusmenetelmiä ja ymmärtää, miten niitä voi soveltaa kirjahistorialliseen tutkimukseen
on tutustunut kansainvälisen kirjahistorian tutkimuksen suuntauksiin ja tärkeimpiin tutkimuksiin
ymmärtää kirjahistoriallisen tutkimuksen tuloksia
omaa valmiudet jatkaa vaikkapa kohti kirjahistoriallista opinnnäytetyötä

Verkkokurssi kattaa kirjahistorian päälinjat antiikista 2000-luvulle. Eteneminen kurssilla tapahtuu karkean kronologian mukaisesti teemasta toiseen; yhden suoritettuaan opiskelija voi edetä seuraavaan.

Opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti verkossa haluamanaan ajankohtana kurssin aukiolon aikana. Kurssilla suoritetaan joukko kirjallisia tehtäviä ja kirjallinen lopputyö, joiden perusteella arvosana muodostuu.

Oppimateriaalina on verkkokurssi sähköisine aineistoineen. Kurssisivustolla annetaan laajempi bibliografia kuhunkin teemaan. Kurssin lopputyötä varten opiskelijalla tulee olla mahdollisuus käyttää myös konkreettisia, perinteisiä kirjoja.

Arviointi 0-5, arvosanasta 50 % muodostaa lopputyö, 50 % muodostuu kurssilla suoritettavista muista tehtävistä.

Kurssi on sama kuin kanditason TUK-2607.

- 4-10 tunnin johdantoluennot, joilla myös ohjeistetaan kurssin suorittamiseen.

- Opiskelija tutustuu tutkimuskirjallisuuden, metodisen kirjallisuuden ja tietokantatyöskentelyn avulla lukemisen ja kansanopetuksen tutkimukseen. Hän tekee näihin liittyvän kirjallisen tehtävän, johon kuuluu tietokannan täydentämistä lukukokemusaineistolla ja lukukokemusaineiston tarkastelua lukemistutkimuksen menetelmin tutkimuskirjallisuuden avulla sekä tehtävään liittyvä itsereflektio (UK RED, Finnish RED). Opiskelija kirjoittaa esseen jossa hän arvioi kirjojen arvokasvatus- ja propagandavaikutusta ottamalla tarkastelunsa kohteeksi yhden arvokasvatusta/propagandaa kuvastavan lähdetekstin ja arvioi sitä tutkimuskirjallisuuden avulla. Vaihtoehtoisesti opiskelija kirjoittaa esseen taiteen ja kirkon suhteesta lähdeaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta hyväksikäyttäen.