Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 30.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 4.12.2019
12:15 - 13:45
Ke 11.12.2019
12:15 - 13:45
Ke 15.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 26.2.2020
12:15 - 15:45

Kuvaus

Opiskelija

- tuntee yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvää tutkimusta teologian ja uskonnontutkimuksen piirissä.

- tuntee kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen liittyvän kasvatuksen erityispiirteitä.

- osaa reflektoida vuorovaikutustilanteita ja itseään kasvattajana kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden sekä yhteiskunnallisen osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

- on harjoitellut akateemisen tutkimuksen tulosten havainnollistamista lapsille tai nuorille.

- osaa tutkimukseen perustuen, pääaineensa näkökulmasta reflektoida uskontojen ja katsomusten sekä osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden asemaa kasvatuksessa

- kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus koulussa ja muissa kasvatusyhteisöissä

- osallistava ja kriittinen kasvatus

sekä joitain seuraavista opettajien ja materiaalien saatavuuden sekä opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan

- uskonnonvapaus

- uskonnollinen tunnustaminen

- sosiaalietiikka

- uskontojen ja muiden katsomusten välinen dialogi, konfliktit ja rauhantyö

- 2–4 reflektoivaa kirjoitelmaa prosessin eri vaiheista, viimeistä lukuunottamatta palautus kurssin aikana

- kirjallisuuskatsaus: tieteellistä kirjallisuutta osallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvästä tutkimuksesta

- toisten ryhmien suunnitelmien vertaisarviointi ja kommentointi

- oppitunnin suunnittelu ja toteutus ryhmissä

- lyhyen työpajan suunnittelu yhteisesti kokemusten perusteella, toteutus teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä 19. tai 20.3.

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla ja on osittain valinnaista. Kirjallisuuden opiskelu on integroitu opintojakson kontaktiopetuksen ja toiminnallisten opintomuotojen yhteyteen.