Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.2.2019 klo 12:00 - 4.3.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.3.2019
09:15 - 10:45
Ma 18.3.2019
09:15 - 10:45
Ma 25.3.2019
09:15 - 10:45
Ma 1.4.2019
09:15 - 10:45
Ma 8.4.2019
09:15 - 10:45
Ma 15.4.2019
09:15 - 10:45
Ma 29.4.2019
09:15 - 10:45

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija osaa erotella uskontotieteeseen ja erityisesti uskonnon määrittelyyn liittyviä keskeisiä oppihistoriallisia linjauksia, vertailla niiden lähtökohtia ja johtopäätöksiä sekä soveltaa oppimaansa pro gradu-tutkielman kirjoittamisessa.

Kurssilla perehdytään uskontotieteen oppialan keskeisiin kysymyksiin muun muassa purkamalla uskonnon käsitteen historiaa ja sen erilaisia tulkintoja. Yhtenä osana uskonnon käsitteen purkua tarkastellaan kriittisesti maailman uskontojen määrittelyjä ja luokitteluja. Kurssilla paneudutaan ymmärtävään, selittävään ja kriittiseen uskonnontutkimukseen analysoimalla näitä lähestymistapoja hyödyntävää uskontotieteellistä tutkimusta.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lukupiirin intensiiviseen työskentelyyn ja syvällistä perehtymistä lukupiirissä käsiteltyihin teksteihin. Opiskelijat saava kurssilla tehtäväksi myös suppeahkon analyyttisen tehtävän, joissa he voivat soveltaa oppimaansa käytäntöön. Kurssin lopputyönä on essee, jossa tämä tehtävä laajennetaan ja syvennetään hyödyntämällä kurssilla annettuja analyyttisiä näkökulmia ja aiheen kannalta relevanttia kirjallisuutta.

Kontaktiopetusta 12-20 tuntia. Opetusmenetelmänä keskusteleva lukupiiri

Arvioinnissa painotetaan osoitettua paneutumista kurssilla annettuihin tehtäviin, kuten huolelliseen oppimispäiväkirjan pitämiseen ja esseen laadintaan. Arvioinnissa huomio kiinnittyy opiskelijan kykyyn yhdistää opetuksessa ja kirjallisuudessa annettuja tietoa sekä reflektoida käytännön esimerkin kautta kurssilla annettuja tutkimuksellisia näkökulmia