Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.2.2019 klo 12:00 - 6.3.2019 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Aila Lauha kuva

Aila Lauha

Julkaistu, 2.4.2019 klo 9:19

Kurssi jatkuu normaalista 10.4. saakka, mutta 3.4. keskiviikkona kokoonnumme 12-16 Kirkon talossa. Kurssilaisille on lähetetty tarkat ohjeet Moodlen kautta. Tässä WEB-oodissa on vain opetustilojen käyttö

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 13.3.2019
12:15 - 15:45
Ke 20.3.2019
12:15 - 15:45
Ke 27.3.2019
12:15 - 15:45
Ke 10.4.2019
12:15 - 15:45

Kuvaus

Opistojakson suoritettuaan

- opiskelija tuntee ja ymmärtää eri kirkkojen ja tunnustuskuntien erilaisia edellytyksiä toistensa kohtaamiseen ja syvempään yhteistyöhön

- opiskelija osaa arvioida yleisen yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia kirkkojen lähentymiseen.

- opiskelija kykenee analysoimaan ja vertailemaan eri ekumeenisten organisaatioiden erilaisia profiileja

- opiskelija kykenee osallistumaan ekumeenisiin tai uskontojen välisiin asiantuntijakeskusteluihin ja kehittämään itsenäisesti uusia kohtaamisen ja dialogin muotoja

- opiskelija osaa ilmaista asiantuntijuuttaan sekä kirjallisesti että suullisesti

Luentosarja käsittelee modernin ekumeenisen liikkeen syntyä 1800-luvulla ja sen kehkeytymistä aina tähän päivään saakka. Luennoilla pohditaan tehtävien kautta sitä, miten monin eri tavoin ekumenia-käsite on ymmärretty ja miten moninaisia muotoja liike on tähän päivään mennessä saanut. Luennoilla tarkastellaan myös yleisen historiallisen kehityksen. esimerkiksi maailmansotien ja kylmän sodan vuosien - vaikutusta kirkkojenväliseen ja ekumeeniseen työhön. Luennoista osa valottaa kehitystä Suomessa.

Kurssilla tutustutaan myös ekumeenisiin keskusteluihin eri organisaatioiden piirissä: mitkä teologiset kysymykset ovat eri aikoina olleet eniten esillä, millä menetelmillä keskusteluja on käyty ja millainen vaikuttavuus keskusteluilla on ollut. Oma teemakokonaisuutensa on kirkkojen globaali kansainvälinen avustustoiminta eri aikoina.

Kurssi suoritetaan osallistumalla opetukseen. Kurssiin liittyy yksilö- tai paritehtäviä, jotka perustuvat opettajan kurssilla määrittämiin aineistoihin. Hyväksytty suoritus (5 op) edellyttää läsnäoloa kurssilla (24 t), tehtävien tekemistä ja loppuesseen laatimista.

Arviointi suhteessa osaamistavoitteiden toteutumiseen.