Pixabay & Stocksnap

MONIALAISESTI KATSOMUKSISTA KOULUSSA

Historiaa, pedagogiikkaa ja didaktiikkaa, uskontotiedettä, lainsäädäntöä, ihmisoikeuksia sekä dialogia.

Teologisessa tiedekunnassa järjestettävä kurssi on avoin myös muiden tiedekuntien opiskelijoille. Kurssi on osa opettajankoulutuksen kehittämishanketta Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä (KuKaS).

Luentojen otsikoita (tarkempi ohjelma ilmoitettaan kurssilla):

Uskonnonvapaus ja koulutus Suomessa
Onko suomalainen koulu uskonnollinen vai uskonnoton?
Katsomusten välinen sensitiivisyys ja reflektiivisyys
Katsomusten väliset taidot
Koulun uskonnonopetus: dialoginäkökulma
Koulun uskonnonopetus: ihmisoikeusnäkökulma
Uskontojen moninaisuus
Islam koulussa
Oppituntiyhteistyön suunnittelua
Oppituntiyhteistyötä espoolaisella koululla
Tapauskeskustelulla kohti reflektiota

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 2.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.9.2019
10:00 - 12:00
Ke 11.9.2019
14:00 - 16:00
Ma 16.9.2019
10:00 - 12:00
Ke 18.9.2019
14:00 - 16:00
Ma 23.9.2019
10:00 - 12:00
Ke 25.9.2019
14:00 - 16:00
Ma 30.9.2019
10:00 - 12:00
Ke 2.10.2019
14:00 - 16:00
Ma 7.10.2019
10:00 - 12:00
Ke 9.10.2019
14:00 - 16:00
Ma 14.10.2019
10:00 - 12:00

Kuvaus

Opiskelija

- ymmärtää eri näkökulmia katsomuksiin koulussa

- tuntee tekijöitä, jotka vaikuttavat koulun ja katsomusten väliseen suhteeseen Suomessa ja Euroopassa

- pystyy jäsentämään teoreettisesti ongelmatilanteita, joita katsomusten kohtaamisessa joskus on

- osaa suhtautua refleksiivisesti omaan katsomustaustaansa.

- tuntee välineitä, joiden avulla käydä neuvotteluja katsomusten välillä.

- ymmärtää eri näkökulmia katsomuksiin koulussa

- tuntee tekijöitä, jotka vaikuttavat koulun ja katsomusten väliseen suhteeseen Suomessa ja Euroopassa

- pystyy jäsentämään teoreettisesti ongelmatilanteita, joita katsomusten kohtaamisessa joskus on

- osaa suhtautua refleksiivisesti omaan katsomustaustaansa.

- tuntee välineitä, joiden avulla käydä neuvotteluja katsomusten välillä.

- näkökulmia kouluun katsomuksellisten neuvottelujen kenttänä ja koulun uskonnonopetukseen

- välineitä jäsentää katsomuksellista moninaisuutta koulussa ja koulun henkilökunnan toimintaa siinä

- välineitä katsomusten väliseen vuorovaikutukseen

- harjoitusta välineiden käyttöön.

Kurssin suorittamista etänä ei suositella, mutta siitä voi neuvotella opettajan kanssa.

Kurssin suorittamiseen sisältyy:

- kirjallisuuteen perehtyminen

- keskustelu Moodlessa

- pieni haastattelutehtävä (kurssin alkupuolella)

- oppimisen tiivistelmä (2 sivua, palautus kurssin loputtua)

- lyhyt essee vapaavalintaisesta teemasta (2000 - 2500 sanaa, palautus 2 vkoa kurssin loppumisen jälkeen)

Arviointi perustuu oppimisen tiivistelmässä ja Moodle-alustalla osoitettuun opiskeluun ja oppimiseen sekä loppuesseeseen. Kandidaattiopiskelijoilta loppuessee edellyttää valitun kysymyksen tarkastelua eri näkökulmista kirjallisuuden (myös valinnaisen) ja kurssilla käydyn keskustelun pohjalta. Maisteriopiskelijat (=TUM-3312-jakson suorittajat) laativat esseen, joka täyttää akateemisen kirjoitelman tunnuspiirteet. Arvosteluasteikko 0-5