Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 23.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
12:15 - 13:45
Pe 1.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 6.11.2019
12:15 - 13:45
Pe 8.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019
12:15 - 13:45
Pe 15.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
12:15 - 13:45
Pe 22.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 27.11.2019
12:15 - 13:45
Pe 29.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 4.12.2019
12:15 - 13:45
Pe 13.12.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opiskelija ymmärtää ekumeenisen teologian keskeisiä kysymyksiä osana systemaattisen teologian keskustelua ja osaa käyttää ekumeenisia lähdetekstejä ekumeniikan kysymysten analyysissä.

Tutustuminen systemaattisen teologian yleisesitykseen ja ekumeenisiin lähdeteksteihin. Kontaktiopetus tukee kirjallisuuteen tutustumista.

Luennoista kirjoitetaan oppimispäiväkirja ja kirjallisuudesta temaattinen essee.

Osia teoksesta Veli-Matti Kärkkäinen, A constructive Christian theology for the pluralistic world 1-5 (on e-kirjana) sekä ekumeenisia lähdetekstejä.

Oppimispäiväkirja ja essee arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteereinä ovat opiskelijan kyky ymmärtää ekumeenisen teologian kysymyksiä systemaattisen teologian kokonaisuudessa sekä kyky käyttää ekumeenisia lähdetekstejä ekumeniikan kysymysten analyysissä.