Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 7.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.11.2019
12:15 - 15:45
Ke 29.1.2020
14:15 - 17:45
Ke 19.2.2020
14:15 - 17:45

Kuvaus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut uskonnollisten yhteisöjen ja liikkeiden erilaisiin poliittisiin yhteyksiin ja vaikutuksiin Suomessa ja Pohjolassa sekä poliittisten liikkeiden ja vaikuttajien uskontosuhteisiin
  • oivaltaa poliittisen vallan tutkimuksen liittymisen uskonnonharjoittamisen tutkimukseen
  • tuntee kansallisvaltioiden, liittovaltioiden ja EU:n erilaisia linjauksia suhteessa uskontotraditioihin ja uskonnon harjoittamiseen
  • on tutustunut Yhdysvaltojen uskonnollis-poliittisiin ajattelutraditioihin ja niiden tutkimukseen
  • tuntee Itäisen Euroopan poliittisen ajattelun ja uskonnollisten järjestelmien liittymäkohtia ja vuorovaikutuksia
  • hahmottaa uskonnollisen elämän poliittisen ulottuvuuden kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä ja näihin liittyviä kysymyksenasetteluja ja osaa niiden pohjalta muodostaa relevantteja tutkimuskysymyksiä

Kurssi johdattaa uskonnon ja politiikan tutkimuksen tärkeimpiin suomalaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin kysymyksenasetteluihin ja antaa opiskelijalle syventävää tietoa uskonnollisten yhteisöjen ja liikkeiden poliittis-yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja vaikutuksista sekä poliittisten liikkeiden ja suuntausten uskontosuhteista ja -vaikutuksista.

Keskustelut ja esitykset, ryhmätyö, ekskursiot ja ohjattu essee.

Keskustelujen lisäksi oppimista tuetaan haastattelutehtävillä ja/tai tekemällä media-analyysi. Luentoja voidaan käyttää myös opiskelijalähtöisiin ja opiskelijoiden vetämiin keskusteluihin tai paneeliin vierailijoiden kanssa. Ryhmätehtävät toteutetaan niin, että ne tukevat oppimista ja edellyttävät jokaisen työpanosta ryhmän osana. Yksi osa esseetehtävää on ajattelun muuttumisen pohdinta.

Annetaan kurssilla

Lopputyön perusteella 0-5

Keskustelevien luentojen lisäksi oppimista tuetaan haastattelutehtävillä ja/tai tekemällä media-analyysi. Luentoja voidaan käyttää myös opiskelijalähtöisiin ja opiskelijoiden vetämiin keskusteluihin tai paneeliin vierailijoiden kanssa. Ryhmätehtävät toteutetaan niin, että ne tukevat oppimista ja edellyttävät jokaisen työpanosta ryhmän osana. Yksi osaa esseetehtävää on ajattelun muuttumisen pohdinta.

Jyrki Knuutila