Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 19.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 29.10.2019
12:15 - 13:45
To 31.10.2019
14:15 - 16:45
Ti 5.11.2019
12:15 - 13:45
To 7.11.2019
14:15 - 16:45
Ti 12.11.2019
12:15 - 13:45
To 14.11.2019
14:15 - 16:45
Ti 19.11.2019
12:15 - 13:45
To 21.11.2019
14:15 - 16:45
Ti 26.11.2019
12:15 - 13:45
To 28.11.2019
14:15 - 16:45
Ti 3.12.2019
12:15 - 13:45
To 5.12.2019
14:15 - 16:45
Ti 10.12.2019
12:15 - 13:45
To 12.12.2019
14:15 - 16:45

Kuvaus

Opiskelija osaa tunnistaa ja vertailla eri pohjoismaiden kirkkojen suhdetta valtioon ja yhteiskuntaan eri aikoina sekä ymmärtää kirkkojen uskonnollisen kehityksen historiallisesta perspektiivistä. Hän on perillä kirkkojen asemasta Pohjolassa tänä päivänä sekä kirkon ja valtion suhteista. Hän hahmottaa pohjoismaiset kirkot osana Itämeren piiriä. Hänen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen lukutaitonsa syvenee.

Kurssilla käydään läpi suuret kehityskaaret pohjoismaiden kirkkojen kehityksessä noin vuoden 1000 jälkeen. Erityiskohteena on Norjan kirkon vaiheet. Tavoitteena on hahmottaa myös eroja pohjoismaiden kirkkojen historiallisessa jatkumossa. Erasmus-opettaja Roald A. Kristiansen (Tromssan yliopisto) luennoi 19.11. ja 21.11. Pohjois-Norjan kirkollisen elämän erityispiirteistä. Tavoitteena on luentosarjan aikana tehdä myös ekskursio Suomen Norjan suurlähetystöön.

Opiskelijat laativat kolmen hengen pienryhmissä loppuesseen erikseen sovittavasta aiheesta. Esseissä syvennytään johonkin erityiskysymykseen. Kukin esseen laatinut pienryhmä esittelee tuloksensa luennoilla 5.12.-12.12. 2019.

Oheislukemisto jaetaan oppitunneilla erikseen.

Loppuesseen perusteella. Asteikko 0-5.