Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 24.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 31.10.2019
14:15 - 16:45
To 7.11.2019
14:15 - 16:45
To 14.11.2019
14:15 - 16:45
To 21.11.2019
14:15 - 16:45
To 28.11.2019
14:15 - 16:45
To 5.12.2019
14:15 - 16:45
To 12.12.2019
14:15 - 19:45

Kuvaus

Osio on pakollinen kaikille Uuden testamentin eksegetiikan syventäviä opintoja suorittaville.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa a) tulkita itsenäisesti Johanneksen evankeliumia, myös kreikankielisen alkutekstin perusteella; b) tuntee ja osaa arvioida kriittisesti Johanneksen evankeliumia koskevaa tutkimusta; c) osaa käydä keskustelua tulkinnoista ja oppia toisten näkemyksistä; d) osaa soveltaa tutkimusnäkökulmia raamatuntulkintaan käytännön tilanteissa.

Johanneksen evankeliumi poikkeaa monin tavoin kolmesta muusta Uuden testamentin evankeliumista. Evankeliumin tulkinta on askarruttanut varhaisen kirkon ajoista lähtien, ja joissain piireissä erilainen evankeliumi jopa torjuttiin. Modernissa raamatuntutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat olleet muun muassa evankeliumin syntyvaiheet; suhde muihin evankeliumeihin; suhde juutalaisuuteen ja juutalaisiin; evankeliumin "korkea" lähettämiskristologia; ns. presenttinen eskatologia; "kapeampi" käsitys toisten rakastamisesta; salaperäinen "opetuslapsi jota Jeesus rakasti"; ja taustayhteisön historiallisen kehitykseen liittyvät kysymykset.

Kurssilla perehdytään Johanneksen evankeliumin tulkinnan kannalta keskeisiin kysymyksiin tutkimuskirjallisuuden ja niistä yhdessä käytävän keskustelun perusteella. Tämän lisäksi tapaamiskerroilla (7) luetaan keskeisiä jaksoja Johanneksen evankeliumista kreikaksi (noin 20s. = 3s./kerta). Kurssilla käsiteltävistä aiheista sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

Kurssin suoritukseen kuuluvat: aktiivinen läsnäolo tapaamiskerroilla; perehtyminen annettuihin lukemistoihin ennen tapaamiskertoja; kullekin kerralle sovittuun kreikankieliseen tekstiin perehtyminen; esseetehtävä (5-7s.), joka esitellään sovittuna tapaamiskertana. Vaihtoehtoisia suoritustapoja tämäntapaiselle työskentelylle, jossa opiskelijoiden näkökulmilla on keskeinen osuus opetuksen sisällön tuottamisessa, ei voi järjestää.

Luettavasta kirjallisuudesta sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Osallistujien tulee perehtyä aihepiiriin ensimmäistä kertaa varten lukemalla etukäteeen Johanneksen evankeliumin suomeksi ja artikkelin Ismo Dunderberg, "Johanneksen evankeliumi," kirjassa Varhaiskristilliset evankeliumit, toim. Matti Myllykoski ja Arto Järvinen; kirja on saatavilla elektronisena aineistona https://helda.helsinki.fi/handle/10138/16151

1-5

Arviointikriteerit: osallistuminen opetukseen; annettuihin teksti- ja kirjallisuusaineistoihin perehtyminen etukäteen; osallistuminen niistä käytävään keskusteluun; esseen taso (= tutkimuksellinen kysymyksenasettelu, asianhallinta, oivallukset, kirjoitustyyli, oikeakielisyys).