Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Heprelaiskirje-tekstikurssi

Tervetuloa analysoimaan ja kääntämään Heprealaiskirjeen tekstiä ja syventämään ymmärrystäsi kreikan kielen olemuksesta!

Kurssilla käydään läpi mahdollisimman suuri osa kirjeestä siten, että se jaetaan suunnilleen tasan 7 kokoontumiskerralle. Pääpaino on kuitenkin kreikan ymmärryksen kasvattamisessa, ei tekstin määrässä, joten luennolla käsitellään erityisesti opiskelijoiden vaikeiksi kokemia kohtia. Mukaan otetaan myös rinnakkaistekstejä Filon Aleksandrialaiselta, joiden kautta opiskelija saa laajemman kuvan ensimmäisen vuosisadan koinee-kreikasta. Opetuskieli: suomi. Suoritus: kaikki opintojaksoon kuuluvat tekstit (Ap. t. 1-9, 1. Kor., 1-2. Tim ja Hepr.) suoritetaan kerralla tiedekuntatentissä. Tekstikurssille osallistuminen ei ole pakollista.

Ilmoittaudu
12.12.2018 klo 12:00 - 8.1.2019 klo 23:59

Vuorovaikutus

Alla linkit moodlen tekstiklinikalle UT:n kreikan syventävien kummallekin osiolle (TUM-U3206 & 3207), kurssiavain: utkrsyv, sekä flingan jaetoivomusalueelle, jolla voi kertoa, mitä jakeita erityisesti haluaisi käsiteltävän.

Aikataulu

Kotitehtävänä on käydä läpi seuraavat jaksot Heprelaiskirjeestä ennen kutakin kokoontumiskertaa:
1: 15.1.2019 luvut 1-2
2: 22.1.2019 luvut 3-5
3: 29.1.2019 luvut 6-7
4: 5.2.2019 luvut 8-9 + Filon, Legum allegoriae 3.102-103
5: 12.2.2019 luku 10 + 11:1-16
6: 19.2.2019 11:17-40 + luku 12
7: 26.2.2019 luku 13 + vaivaamaan jääneitä kohtia tai sellaisia, joita ei ehditty käsitellä

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 15.1.2019
13:15 - 15:45
Ti 22.1.2019
13:15 - 15:45
Ti 29.1.2019
13:15 - 15:45
Ti 5.2.2019
13:15 - 15:45
Ti 12.2.2019
13:15 - 15:45
Ti 19.2.2019
13:15 - 15:45
Ti 26.2.2019
13:15 - 15:45

Materiaalit

Kurssin suorittaminen

Kaikki opintojaksoon kuuluvat tekstit (Ap. t., 1. Kor., 1-2. Tim ja Hepr.) suoritetaan kerralla tiedekuntatentissä. Apuneuvoja ei saa käyttää. Teksteissä voi olla harvinaisiakin sanoja, mutta tämä otetaan arvostelussa huomioon.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee lukemaan Uuden testamentin kreikankielistä tekstiä itsenäisesti.
  • hallitsee lukemiensa tekstien asiasisällön sekä osaa analysoida niiden kielellisiä erityispiirteitä.
  • kykenee arvioimaan tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä argumentteja alkutekstin perusteella.

(1 op = 20s. UT:n kreikkaa, ilman sanakirjaa)

Apostolien teot 1-9 (28s.), 1. Korinttilaiskirje (30s.), 1-2. kirjeet Timoteukselle (14s.), Heprealaiskirje (24s.)

Opintojakso voidaan suorittaa: a) osallistumalla soveltuville tekstikursseille tai b) kääntämällä ja analysoimalla itsenäisesti opintojaksoon kuuluvia tekstejä ja tenttimällä ne kirjallisesti. Jakson suorittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointi asteikolla 0-5 kiinnittäen huomiota opintojakson yleistavoitteisiin. Arviointikriteerejä kuvataan tarkemmin kunkin suoritustavan ohjeistuksessa.