Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 09:00 - 25.10.2019 klo 23:59

Kuvaus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suhteuttaa eri kehitysteorioiden tiedon aikuisen uskonnollisuudesta
  • analysoida suomalaisten suhdetta kirkkoon ja muihin instituutioihin
  • tunnistaa suomalaisten arvot ja niihin yhteydessä olevat tekijät
  • arvioida nykyihmisen sosiaalisia elämänkonteksteja ja niissä vaikuttavia tekijöitä
  • suomalaisten arvot ja asenteet
  • aikuisen uskonnollisuus ja uskonnollinen kehitys
  • postmodernin ja nykyajan uskonnollisuus

Takarajaan (25.10.2019) mennessä ilmoittautuneiden kesken sovitaan ryhmäjako (4 - 5 opiskelijaa ryhmässä) opintopiireihin, jotka perehtyvät opintojakson kirjallisuuteen ohjatusti yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla. Kukin opintopiiri kokoontuu opettajan johdolla 2 - 3 kertaa (yhteensä 5 kontaktiopetustuntia) sekä muutoin keskenään sopimassaan aikataulussa.

Oppimateriaalina käytetään ao. kirjallisuutta ja elämäkertakirjallisuutta

S. Borg & K. Ketola & K. Kääriäinen & K. Niemelä & P. Suhonen, Uskonto, arvot ja instituutiot; suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981–2005 (84 s.)

A. Räsänen, Aikuisen uskonnollisuus (316 s.)

L. Oikarinen, Ihmisen uskon kehitys (316 s.)

R. F. Paloutzian, Invitation to the Psychology of Religion (270 s.)

J. Fowler, Stages of Faith (332 s.)

F. Oser & P. Gmünder, Religious Judgment: a developmental perspective (235 s.)

K. Flanagan & P. Jupp (ed.), Postmodernity, Sociology and Religion (224 s.)

G. Davie, Religion in Modern Europe (218 s.)

Opintojakson vastuuopettaja arvioi opintopiirin suorituksen alustusten, keskustelupöytäkirjojen ja loppukeskustelun perusteella. Tavoitteena on, että kaikille opintopiirin jäsenille annetaan sama arvosana.

Kurssi toteutetaan opintopiirinä.

Ilmoittautuminen suoraan opettajalle 25.10.2019 mennessä (tapani.innanen(at)helsinki.fi). Tarkemmat ajat sovitaan opettajan kanssa ja opintopiirin osallistujien kesken.

Antti Räsänen