Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 09:00 - 22.11.2019 klo 23:59

Kuvaus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kategorisoida uskonnollisuuden eri osa-alueet ja niiden tutkimukselliset lähestymistavat
  • sijoittaa uskontopsykologian tieteenalojen joukkoon ja tuntee opinalan historiaa
  • tulkita ja arvioida uskontopsykologian keskeisiä tutkimustuloksia
  • soveltaa oppimaansa uskontokasvatuksessa

III-IV periodi

  • uskontopsykologia tieteenalana
  • uskonnollisuuden osa-alueet
  • uskonnollinen kokemus
  • uskontopsykologian tutkimusmenetelmät
  • uskontopsykologian empiiriset tutkimustulokset

Takarajaan (22.11.2019) mennessä ilmoittautuneiden kesken sovitaan ryhmäjako (4 - 5 opiskelijaa ryhmässä) opintopiireihin, jotka perehtyvät opintojakson kirjallisuuteen ohjatusti yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla. Kukin opintopiiri kokoontuu opettajan johdolla 2 - 3 kertaa (yhteensä 5 kontaktiopetustuntia) sekä muutoin keskenään sopimassaan aikataulussa.

Oppimateriaalina käytetään ao. kirjallisuutta ja alan tieteellisiä artikkeleita

R. F. Paloutzian & C. L. Park, Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (562 s.)

R. W. Hood & B. Spilka & B. Hunsberger & R. Gorsuch, The Psychology of Religion: an empirical approach (546 s.)

R. W. Hood & P. C. Hill & W. P. Williamson, The psychology of religious fundamentalism (247 s.)

B. J. Neff & D. Ratcliff, Handbook of family religious education (274 s.)

R.W. jr Hood (ed.) Handbook of Religious Experience (661 s.)

D. M. Wulff, Psychology of Religion; Classic and Contemporary (760 s.)

Opintojakson vastuuopettaja arvioi opintopiirin suorituksen alustusten, keskustelupöytäkirjojen ja loppukeskustelun perusteella. Tavoitteena on, että kaikille opintopiirin jäsenille annetaan sama arvosana.

Kurssi toteutetaan opintopiirinä.

Ilmoittautuminen suoraan opettajalle 22.11.2019 mennessä (tapani.innanen(at)helsinki.fi). Tarkemmat ajat sovitaan opettajan kanssa ja opintopiirin osallistujien kesken.

Antti Räsänen