Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Nämä opinnot voidaan hyväksyä ainoastaan sivuaineopinnoiksi kyseisessä yliopistossa seuraavasti:
Yleistä teologiaa ei voi opiskella yliopistossa pääaineena, vaan yleisen teologian opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi Helsingin yliopiston muissa tiedekunnissa kuin teologisessa, mikäli se täyttää asianosaisen tiedekunnan sivuainevaatimukset. Mikäli opiskelija hakee myöhemmin Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan perustutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea yleisen teologian perus- (25 op) tai perus- ja aineopintojen (60 op) hyväksilukemista TK-tutkintoon.

Yleisen teologian perusopinnot. Yleisen teologian aineopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on yleisen teologian perusopintojen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (opintojaksojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5). Myös yleisen teologian systemaattisen teologian peruskurssin (YT103) suorittaminen Helsingin avoimessa yliopistossa vähintään arvosanalla 3/5 antaa mahdollisuuden osallistua systemaattisen teologian aineopintojen (YT203) jaksolle.

Aineopintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopinnoissa saatua tietämystä systemaattisessa teologiassa.

Verkkotentti (ohjeet ja tenttiminen verkkoympäristö Moodlessa) + essee

Moodlen-kurssisivut aukeavat 10.5.2017

Esseenä suoritettava: A. E. McGrath, Kristillisen uskon perusteet: Johdatus teologiaan. (2. tark. p.; 622 s.)

Kirjatenttinä suoritettavat:
J. Pietarinen & S. Poutanen , Etiikan teorioita (181 s.)
R. Saarinen, Johdatus ekumeniikkaan (282 s.)
T. Helenius, T. Koistinen & S. Pihlström (toim.), Uskonnonfilosofia (s. 7- 120, 208-302, 354-371, 391-417).

Arviointi tapahtuu asteikolla 0-5.

Verkkotentit ke 14.6.2017 klo 17-21, ke 2.8.2017 klo 17-21 ja ke 4.10.2017 klo 17-21

Esseekirjoittamiseen tapahtuva ohjeistus on TT Jenni Krapun tekemä AC-tallenne Moodle- kurssialustalla. Ohjeistuksessa käydään läpi tieteellisen kirjoittamisen perusteita, tehtävänanto kirjoittamiseen ja ohjeistus A. E. McGrath Kristillisen uskon perusteet – teoksen läpikäyntiin.

Essee kirjoitetaan Kristillisen uskon perusteet -teoksesta. Essee on kahden opintopisteen laajuinen ja muodostaa 2/5 Systemaattinen teologia – kurssin arvosanasta.

3/5 kurssin arvosanasta muodostuu kirjatentistä, jossa suoritetaan kurssin muu kirjallisuus.

Esseen palautus joko 30.6.2017 tai 30.9.2017

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa A10538 Yleisen teologian aineopinnot YT200 (35 op) -kokonaisuutta.