Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Nämä opinnot voidaan hyväksyä ainoastaan sivuaineopinnoiksi kyseisessä yliopistossa seuraavasti:
Yleistä teologiaa ei voi opiskella yliopistossa pääaineena, vaan yleisen teologian opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi Helsingin yliopiston muissa tiedekunnissa kuin teologisessa, mikäli se täyttää asianosaisen tiedekunnan sivuainevaatimukset. Mikäli opiskelija hakee myöhemmin Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan perustutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea yleisen teologian perus- (25 op) tai perus- ja aineopintojen (60 op) hyväksilukemista TK-tutkintoon.

Edeltävät opinnot: Yleisen teologian perusopinnot. Yleisen teologian aineopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on yleisen teologian perusopintojen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (opintojaksojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5).

Yleisen teologian perusopinnot

Seminaarissa opiskelija:

1. oppii laatimaan määrämittaisen (20-25 s.) työn yhdestä rajatusta aihealueesta
2. tutustuu akateemiseen keskustelukulttuuriin
3. saa näkökulmia teologiseen tutkimukseen
4. oppii hahmottamaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
5. saa syventävää näkökulmaa yhteen valitsemaansa teemaan
6. tutustuu johonkin teologiseen metodiin ja sen soveltamiseen.

Aikataulutettu verkkokurssi.

Orientaatiotehtävä + seminaarityöskentelyä verkossa + seminaarityö 20-25 s.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua seminaarityön palautuspäivästä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Yleisen teologian seminaarissa työskentely tapahtuu verkko-oppimisympäristön lisäksi Adobe Connect -verkkokokousympäristössä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Verkkokokoustyöskentelyä varten opiskelijalla tulee olla laajakaistayhteys sekä kuuloke-mikrofoni.

Läsnäolo seminaari-istunnoissa on välttämätöntä.

Aikataulu:

27.5.2017 Kurssin sivut avautuvat

6.6.2017 Aloitusistunto klo 16.45-19.00 Adobe Connect -verkkokokousympäristössä, äänten testaus klo 16.30 alkaen.

12.6.2017 mennessä Orientoivan tehtävän palauttaminen Moodlen keskustelualueelle

13.6.2017 Toinen istunto (AC-verkkokokousympäristö): esitelmäaiheiden valinta. Ryhmä A klo 16.30-18.30, äänten testaus klo 16.15 alkaen. Ryhmä B klo 19.00-21.00, äänten testaus klo 18.45 alkaen

20.6.2017 mennessä tutkimussuunnitelmat palautetaan

27.6.2017 Tutkimussuunnitelmien käsittely klo 17.00-19.00, äänten testaus klo 16.45 alkaen.

29.6.2017 Tutkimussuunnitelmien käsittely klo 17.00-19.00, äänten testaus klo 16.45 alkaen.

20.8.2017 mennessä esitelmän palautus

23.8.2017 elokuussa valmistuvien seminaaritöiden käsittely klo 17.00-20.00, äänten testaus klo 16.45 alkaen. (Jos aiot saada seminaarin tehtyä/suoritettua lokakuussa, ei sinun tarvitse osallistua tähän käsittelyyn.

Esitelmien käsittelyistunnot AC-verkkokokousympäristössä: 12.9., 19.9. ja 26.9.2017 klo 17.00-20.00, äänten testaus klo 16.45 alkaen.

Muokatut versiot eli lopulliset seminaarityöt palautetaan 31.10.2017 mennessä. Mahdollisuus myös nopeutettuun kurssin suorittamiseen, tällöin lopullinen seminaarityö palautetaan 31.8.2017.

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Lisätietoa verkko-opiskelusta. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Seminaari-istunnot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa A10538 Yleisen teologian aineopinnot YT200 (35 op) -kokonaisuutta.