Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 28.5.2016
10:00 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 12.4.2016 klo 10.00

Ilmoittautuminen Oikeushistorian seminaariin osallistujille

Ilmoittautuminen muille opiskelijoille

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositus: Tvt-ajokortti (400000) tai vastaavat tiedot. Tvt-ajokortin oppimateriaali

Opiskelija saa oikeustieteellisen kirjoittamisen tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet. Hän ymmärtää, mistä oikeustieteellisessä tutkimuksessa on kyse. Hän osaa hakea kirjoitustyössä tarvitsemaansa tietoa keskeisistä oikeustieteellisistä koti- ja ulkomaisista tietokannoista. Hän hallitsee tietotekniikkaa riittävästi osatakseen muotoilla kirjoituksensa sellaisiksi, että ne täyttävät oikeustieteelliselle opinnäytetyölle asetettavat vaatimukset.

Sisältö :
1. johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen
2. pitkien asiakirjojen hallinta
3. tiedonhankinta oikeustieteen keskeisistä tieteellisistä koti- ja ulkomaisista tietokannoista

Lisätiedot:
Kurssi on entinen tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi.

Kurssiin kuuluu yksi luentokerta ja muilta osin kurssi suoritetaan verkkokurssina Moodle-oppimisalustalla. Aloitusluennolle osallistumista suositellaan vahvasti.

Kurssin arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin. Kaikki kurssin osasuoritukset (luento ja tehtävät) ovat voimassa vain meneillään olevan kurssin ajan.

Tutkinto-opiskelijat voivat korvat tiedonhankinnan tehtävät Käytännöntaitojen Tiedonhakukurssilla (201321) ja asiakirjahallinnan tehtävät voi korvata osallistumalla Word-tutkielmantekijälle-kurssille (410143).

Oppimateriaali ja kurssin tehtävät sekä tiedonhankinnan luentovideot jaetaan kurssin Moodlen-alustalla.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

Tämänhetkisen tiedon mukaan tätä kurssia ei huomioida oikeustieteellisen tiedekunnan väylähaussa. Asia varmistuu toukokuussa.

Kurssin kulku:

  • Luento la 28.5.2016 klo 10-14 HUOM! AJANKOHTA SIIRTYNYT PÄIVÄLLÄ ETEENPÄIN
  • Verkkotehtävien palautus 14.6. klo 10.00 mennessä
  • Tiedonhankinnan esseen vertaisarvoinnin palautus 21.6. klo 10.00 mennessä
  • Opettajat korjaavat ja kommentoivat asiakirjanhallintatehtävät ti 21.6.klo 16 mennessä
  • Tiedonhankinnan esseen palaute ja täydennyspyynnöt opettajilta 23.6. klo 16 mennessä
  • Opiskelijat palauttavat pyydetyt täydennykset ti 19.7. klo 10 mennessä
  • Opettajat kommentoivat/korjaavat täydennetyt tehtävät ma 25.7. klo 16 mennessä
  • Kurssi päättyy ke 27.7. ja kurssialusta sulkeutuu

Luennoitsija ja muut opettajat:
Aloitusluento: professori Jukka Kekkonen
Kurssin vastuuopettaja: Karoliina Pakkanen
Asiakirjahallinta: Karoliina Pakkanen
Tiedonhankinta: tietoasiantuntija Leena Huovinen, tietopalvelusihteeri Arja Niskala

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.