Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 18.8.2015
16:30 - 19:45
Ke 19.8.2015
16:30 - 19:45
To 20.8.2015
16:30 - 19:45
Ti 25.8.2015
16:30 - 19:45
Ke 26.8.2015
16:30 - 19:45
Ti 1.9.2015
16:30 - 19:45
Ke 2.9.2015
16:30 - 19:45

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava (esim. Grundkurs i juridik) oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat viimeistään 18.8.2015

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Tavoite

Perustiedon tarjoaminen Euroopan integraation ja Euroopan unionin historiasta, eurooppaoikeuden oikeusjärjestelmän perusteista, Euroopan unionin oikeusjärjestyksestä (toimielimistä, oikeudenkäynti- ja lainsäädäntömenettelystä), sekä Euroopan unionin voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Sisältö

1. EU:n historiallinen kehitys, 2. EU:n poliittiset ja hallinnolliset instituutiot ja niiden toiminta, 3. EU:n kansalaisuus, 4. EU:n tuomioistuinjärjestelmä, 5. EU:n perustuslaillinen järjestelmä, 6. EU ja ihmisoikeudet, 7. Talous- ja rahaliitto, 8. Sisämarkkina- ja kilpailuoikeus.

Suoritustapa: Luennot 28t ja luentotentti (1 op) + lakikirjatentti (5 op)

Luennot: ti-to 18.-20.8., ti-ke 25.-26.8. ja ti-ke 1.-2.9.2015 klo 16.30-19.45

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.


Luentotentit:
la 5.9. klo 9-11, la 26.9. klo 9-11, la 17.10. klo 9-11

Luennot tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kirjallisuustenttiin osallistumista. Hyväksytysti suoritetulla luentosarjalla voi korvata yhden kysymyksen eurooppaoikeuden aineopintojen kirjatentissä. Korvattava kysymys ilmoitetaan tentin yhteydessä.

Lakikirjatentit: ti 29.9.2015 klo 9-14, ma 23.11.2015 klo 9-14, pe 29.1.2016 klo 9-14


Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Ilmoita tentti-ilmoittautumisen yhteydessä luentosuorituksen päivämäärä sekä saamasi pisteet. Joissakin kirjatenteissä sinun on merkittävä luentokurssin suoritus tai pistemäärä myös tenttivastauspaperiin (ohjeet ovat aina kysymyspaperissa). Puutteellinen tentti-ilmoittautuminen voidaan hylätä.

Tarkasta tenttipaikka ennen tenttiä. Tutustu tenttiohjeisiin

Opintomaksuun sisältyy tässä ohjelmassa mainitut kolme luentotenttikertaa ja kolme kirjallisuustenttikertaa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus :
1) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita, Helsinki, Edita 2010, sivut 115-154.
2) Raitio, J., Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, kolmas painos, Helsinki, Talentum 2013, s. 23-741.
3) Wikberg, O., Johdatus kilpailuoikeuteen, Talentum 2011, s. 207-345.

Huom.. ruotsinkielisen terminologian opiskeluun voidaan suositella esim. teosta Bernitz, U- Kjellgren, A.: Europarättens grunder, 4. painos, Nordstedts Juridik, 2010 tai 2013. / Obs.: För att studera EU-terminologi på svenska kan man rekommendera Bernitz, U- Kjellgren, A.: Europarättens grunder, 4. upplaga, Nordstedts Juridik, 2010 eller 2013 .

Säädökset
Rooman sopimus eli Euroopan yhteisön perustamissopimus
Maastrichtin sopimus eli sopimus Euroopan unionista
Amsterdamin sopimus eli sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta
Nizzan sopimus eli sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta
Euroopan unionin perusoikeuskirja
Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta.
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT)
Sopimus Euroopan unionista (SEU)

Författningar:
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
Fördraget om Europeiska unionen
Amsterdamfördraget
Nicefördraget
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
Lissabonfördraget
Fördraget om Europeiska unionen
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Kaikissa eurooppaoikeuden tenteissä saa käyttää Suomen Laki I–III -teoksia. Näiden lisäksi opiskelija saa tuoda tenttiin myös eurooppaoikeuden aineopintojen kohdalla mainitut sopimustekstit, joskin olennaisina lähteinä on konsolidoidut versiot perussopimuksista SEU ja SEUT. Muiden kuin pakollisten aineopintojen osalta erikseen sallitut säädökset on mainittu asianomaisten opintokokonaisuuksien kohdalla. Myös verkosta tulostetut viralliset sopimustekstit ovat sallittuja. Linkki eurooppaoikeuden sopimusteksteihin Eur-Lexiin on siis: http://eur-lex.europa.eu/fi/treaties/index.htm

Tenttiin tuotavissa sopimusjulkaisuissa ja säädöksissä ei saa olla muita merkintöjä kuin alleviivauksia, normiviittauksia tai sopimusten muutoksiin liittyviä viittauksia .

Hyväksytysti suoritetulla luentosarjalla voi korvata yhden kysymyksen eurooppaoikeuden aineopintojen kirjatentissä. Korvattava kysymys ilmoitetaan tentin yhteydessä.

Lisätietoja lakikirjatenteistä oik.tiedekunnan sivuilla Flammassa (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Arviointiasteikko 0-5. Kokonaisarvosanaksi tulee opintopistein painotettu keskiarvo luennoista (1 op) ja kirjallisesta kuulustelusta (5 op). Kirjallisessa kuulustelussa on aluksi tiedon soveltamiskykyä mittaava tehtäväkokonaisuus, joka usein pohjautuu oikeustapaukseen. Sen lisäksi kuulustelussa on esseetehtäviä tai pienempiä määrittelytehtäviä.

Suoritustiedot luentokurssista ja kirjatentistä ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa 5.6.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Luennot: Wikberg Olli, Dos., OTT, VT

Kirjallisuustentti: vastuuopettaja Raitio Juha, OTT, VT, eurooppaoikeuden professori (myös oppiaineen vastuuopettaja)

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake