Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tiistai-iltojen opetuspaikat ovat vaihtuneet. Uudet paikat on päivitetty Aikataulu-kohtaan 18.8.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 22.8.2016
16:30 - 19:45
Ti 23.8.2016
16:30 - 19:45
Ke 24.8.2016
16:30 - 19:45
Ti 30.8.2016
16:30 - 19:45
Ke 31.8.2016
16:30 - 19:45
Ti 6.9.2016
16:30 - 19:45
Ke 7.9.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 12.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Opintojakson tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot Euroopan integraation historiasta ja oikeuden eurooppalaistumiskehityksestä, Euroopan unionin rakenteista ja oikeusjärjestyksestä sekä Euroopan unionin keskeisistä aineellisoikeudellisista aloista, etenkin sisämarkkina- ja kilpailuoikeudesta. Tavoitteena on luoda valmiudet soveltaa eurooppaoikeutta ja perustella oikeudellisia tulkintaratkaisuja eurooppaoikeudellisin argumentein.

1. EU:n historiallinen kehitys
2. EU:n poliittiset ja hallinnolliset instituutiot ja niiden toiminta
3. EU:n tuomioistuinjärjestelmä ja eurooppaoikeudelliset oikeussuojakeinot
4. EU ja ihmisoikeudet
5. Sisämarkkina- ja kilpailuoikeus
6. Talous- ja rahaliitto

Luennot ja luentotentti (1 op) + lakikirjatentti (5 op)

1) Raitio, J, Euroopan unionin oikeus, ensimmäinen painos, Helsinki, Talentum, 2016, sivut 3-752.

Huom.. ruotsinkielisen terminologian opiskeluun voidaan suositella esim. teosta Bernitz, U- Kjellgren, A.: Europarättens grunder, 4. painos, Nordstedts Juridik, 2010 tai 2013. / Obs.: För att studera EU-terminologi på svenska kan man rekommendera Bernitz, U- Kjellgren, A.: Europarättens grunder, 4. upplaga, Nordstedts Juridik, 2010 eller 2013.

Säädökset

Rooman sopimus eli Euroopan yhteisön perustamissopimus

Maastrichtin sopimus eli sopimus Euroopan unionista

Amsterdamin sopimus eli sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta

Nizzan sopimus eli sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT)

Sopimus Euroopan unionista (SEU)

Författningar:

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Fördraget om Europeiska unionen

Amsterdamfördraget

Nicefördraget

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Lissabonfördraget

Fördraget om Europeiska unionen

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Kaikissa eurooppaoikeuden kirjatenteissä saa käyttää Suomen Laki I–III -teoksia. Näiden lisäksi opiskelija saa tuoda kirjatenttiin myös eurooppaoikeuden aineopintojen kohdalla mainitut sopimustekstit, joskin olennaisina lähteinä on konsolidoidut versiot perussopimuksista SEU ja SEUT. Muiden kuin pakollisten aineopintojen osalta erikseen sallitut säädökset on mainittu asianomaisten opintokokonaisuuksien kohdalla. Myös verkosta tulostetut viralliset sopimustekstit ovat sallittuja. Linkki eurooppaoikeuden sopimusteksteihin Eur-Lexiin on siis: http://eur-lex.europa.eu/fi/treaties/index.htm

Kirjatenttiin tuotavissa sopimusjulkaisuissa ja säädöksissä ei saa olla muita merkintöjä kuin alleviivauksia, normiviittauksia tai sopimusten muutoksiin liittyviä viittauksia.

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-ympäristö avautuu viimeistään luentojen alkamispäivänä.

Luentotentit:
la 10.9.2016 klo 9-11
ke 12.10.2016 klo 17-19
ke 9.11.2016 klo 17-19
ma 12.12.2016 klo 17-19 (ylimääräinen luentotentti)

Luennot tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kirjallisuustenttiin osallistumista. Hyväksytty luentosarja oikeuttaa korvaamaan samalla pistemäärällä (5-10p) yhden kysymyksen kirjallisuuskuulustelussa. Korvaavan kysymyksen aihetta ei ilmoiteta etukäteen.

Lakikirjatentit:
to 29.9.2016 klo 9-14
pe 13.1.2017 klo 9-14
ti 16.5.2017 klo 9-14

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.