Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.1.2016
16:30 - 19:45
To 14.1.2016
16:30 - 19:45
Ma 18.1.2016
16:30 - 19:45
To 21.1.2016
16:30 - 19:45
Ma 25.1.2016
16:30 - 19:45
Ma 1.2.2016
16:30 - 19:00
To 4.2.2016
16:30 - 19:00
Ma 8.2.2016
16:30 - 19:45
To 11.2.2016
16:30 - 19:00
Ma 15.2.2016
16:30 - 19:00
To 18.2.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 90 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 17.11.2015 klo 10.00 (linkki tulee tähän).

ILMOITTAUDU TÄSTÄ


Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Opintojakson suorittaminen ei ole pakollinen Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, mutta suositeltavaa ennen aineopintojen aloittamista.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Opintojakson suorittaminen ei ole pakollinen Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, mutta suositeltavaa ennen aineopintojen aloittamista.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Oikeusteorian opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva oikeuden ja oikeudellisen ajattelun teoreettisista ja filosofisista perusteista. Asiakokonaisuuteen kuuluvat esim. oikeuden, politiikan ja moraalin leikkauspisteet, kysymykset yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden mahdollisuudesta ja edellytyksistä sekä teoria oikeudesta yhteiskunnallisena käytäntönä.

Kurssi jakautuu historialliseen ja temaattiseen osioon. Historiallisessa osassa käsitellään keskeisimpien oikeusteorian koulukuntien pääpiirteet. Temaattinen osuus rakentuu historiallisen päälle ja sen tarkoituksena on avata tiettyjä oikeusteorian keskeisiä temaattisia kysymyksiä. Tässä vaiheessa syvennytään esimerkiksi kysymyksiin oikeuden ja moraalin suhteesta sekä rankaisemisen oikeuttamisesta.

Oikeusteorian ja oikeusfilosofian perusteet. Oikeuslähdeoppi, laintulkintaoppi, oikeusperiaateoppi, oikeudellinen argumentaatio- ja ratkaisutoimintaoppi. Oikeuden olemus-, tieto- ja metodioppi. Oikeuden käsite- ja aatehistoria.

Luennot 20t + 20 t ja kaksi esseetä luennoista (2 op + 2 op) + kirjatentti (2 op), yhteensä 6 op

Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista luennoille!

Ensimmäinen osa 2 op (korvaa tiedekunnan tutkintovaatimuksissa osan 200180A)

11.1.2016 klo 16.30-19.45
14.1. klo 16.30- 19.45
18.1. klo 16.30- 19.45
21.1. klo 16.30- 19.45
25.1. klo 16.30- 19.45

Ensimmäisen osan esseen palautus (11.-25.1. luennoista): 1.2.2016 klo 23.55.

Toinen osa 2 op (korvaa tiedekunnan tutkintovaatimuksista osan 200180B)

1.2. klo 16.30-19.00
4.2. klo 16.30-19.00
8.2. klo 16.30-19.45
11.2. klo 16.30-19.00
15.2. klo 16.30-19.00
18.2. klo 16.30- 19.45

Toisen osan esseen palautus (1.-18.2. luennoista): 4.3.2016 klo 23.55. Esseen aihe ilmoitetaan koko luentosarjan viimeisellä kerralla.

Molemmat esseet tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kirjatenttiin (2 op) osallistumista.


Kirjatentit: ma 4.4.2016 klo 9-14, to 16.6.2016 klo 8-13 ja 20.9.2016 klo 9-14

Kurssimaksuun kuuluu tässä opinto-ohjelmassa mainitut kolme kirjatenttikertaa.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.


Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 8.1.2016

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

1) William Twining, General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective (2009), osa A, sivut 1-265.
2) Kaarlo Tuori Oikeuden ratio ja voluntas (2007) lukuun ottamatta lukuja VII ja VIII, eli lukuun ottamatta sivuja 183-248.
3) Kaarlo Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi (2000).

Luentokurssin hyväksytty suoritus korvaa tutkintovaatimusten kohdat 1 (William Twining, General Jurisprudence) ja 2 (Tuori: Oikeuden Ratio ja voluntas), joten kirjatentissä jää suoritettavaksi Kaarlo Tuorin teos Kriittinen oikeuspositivismi.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Luennot:
HTM Juho Joensuu
VTM Hanna Lukkari
VTM Paul Tiensuu
VTM Jouni Westling

Kirjallisuustentti:
VTM Paul Tiensuu

Oppiaineen vastuuhenkilö:
Dos. Ari Hirvonen