Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ensimmäinen luento 10.10. alkaa klo 18!
Luentotenttien uusitapäiviin muutoksia, päivitetty 6.8.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin työväenopisto

HUOM! Opintojakso on päällekkäin Valtiosääntöoikeus -kurssin kanssa, jonka järjestää Avoin yliopisto. Älä siis ilmoittaudu molempiin.


Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson aikana opiskelija hahmottaa yleiskuvan oikeudellisten ilmiöiden historiallisesta kehityksestä. Opiskelija ymmärtää oikeuden kentän laajuuden historiallisessa perspektiivissä: oikeushistoria tarkastelee niin oikeusnormeja, oikeuskäytäntöä, oikeudellisia instituutioita, oikeuskulttuuria kuin oikeudellisia katsomuksiakin. Opiskelija oppii analysoimaan oikeuskehityksen suuret linjat ja selittämään havaitsemansa oikeudelliset muutokset kytkemällä ne yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä. Opiskelija oppii myös analysoimaan oikeusjärjestysten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä hahmottamaan kotimaisen oikeuskehityksen osana eurooppalaista.

Euroopan ja Suomen oikeuskehitys sukuyhteiskunnasta nykyaikaan; painopisteenä keskeisimmät oikeudelliset murros- ja muutosvaiheet.

Luennot 24 t ja luentotentti (2 op) + kirjatentti (3 op)

1) Tellegen-Couperus, O. : A Short History of Roman Law (1993), sivut 3–149 ja Stein, P. : Roman Law in European History (1999), s. 38–130.
2) Robinson – Fergus – Gordon (toim.) : European Legal History (2000), sivut 26–41, 71–267 ja 258–299 tai Wieacker, F .: A History of Private Law in Europe (1995).
3) Letto-Vanamo, P. (toim.) : Suomen oikeushistorian pääpiirteet (1991) lukuun ottamatta sivuja 98–110, 168–187 ja 242–257 tai Inger, G .: Svensk rättshistoria (1997 tai uudempi), s. 1–248.

Hyväksytysti suoritetty luentokurssi korvaa kohdan 2) kirjallisuuden.

Luentokurssi asteikolla ja kirjatentti asteikolla 0-5

Opintojaksojen suoritukset rekisteröidään osissa: luennot 2 op ja kirjatentti 3 op.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Luennot:
ma, ti ja to 10.-13.10.2016 klo 17-20.15 HUOM! Ma 10.10. luento alkaa vasta klo 18!
ma, ti ja to 24.-27.10.2016 klo 17-20.15

Moodle-verkkoympäristö avoinna 6.10. alkaen.

Luentotentit (opisto järjestää, ilmoittaudutaan opistoon):
ke 2.11.2016 klo 17-19
uusinta: to 8.12.2016 klo 17-19 HUOM! Ajankohta muuttunut!
2. uusinta: ma 9.1.2017 klo 17-19 HUOM! Ajankohta muuttunut

Kirjatentit (Avoin yliopisto järjestää, ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla, Omat sivut-palvelussa):
pe 20.1.2017 klo 9-14
pe 10.3.2017 klo 9-14
pe 12.5.2017 klo 9-14

TARKEMMAT ILMOITTAUMISOHJEET TENTTEIHIN MOODLESSA


Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.