Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Peruskäsityksen antaminen

1) Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista

2) Perus- ja ihmisoikeuksista

3) Perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteista

4) Ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista

5) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön

Keskeisiä aihepiirejä ovat:

1. Valtiojärjestyksen perusteet: täysivaltaisuus, kansanvaltaisuus, oikeusvaltioperiaate, valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi, kansalaisuus

2. Kotimaisen perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet

3. Eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä niiden toimivaltasuhteet

4. Lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käytön perusteet

5. Toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen

6. Laillisuusvalvonta

7. EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön keskinäissuhde sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Lakikirjatentti luentokurssi rekisteröidään erikseen ja arvostellaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta:

Toteuttaja:

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto

PL 5301 (Helsinginkatu 26)
00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: (09) 310 88601
Faksi: (09) 3108 8505
Sähköposti: avoin.yliopisto@opisto.hel.fi
WWW: http://www.hel.fi/tyovaenopisto

Opintojakso on osa oikeustieteen aineopintoja.