Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Opintojakson suorittaminen ei ole pakollinen Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, mutta suositeltavaa ennen aineopintojen aloittamista.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa tai korkeakoulussa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

TAVOITTEET
Hallinto-oikeuden pakolliset aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa ja ymmärtää julkishallinnon oikeudelliset ominaispiirteet: hallinnon oikeusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja säännökset sekä niiden liitännät yhteiskuntaan
- tunnistaa ja ymmärtää hallintoasioiden valtiosääntö-, perus- ja ihmisoikeusliitännät sekä eurooppaoikeuden vaikutukset kansalliseen hallintoon
- tuntee keskeisimmät erityishallinto-oikeuden osa-alueet
- osaa hallinto-oikeudellisen oikeusturvajärjestelmän sekä hallitsee hallintomenettelyn ja hallintoprosessin perusteet
- osaa tunnistaa hallinto-oikeudellisia ongelmia, hankkia tietoa eri oikeuslähteistä ja ratkaista hallinto-oikeudellisia kysymyksiä analyyttisesti, kriittisesti ja monipuolisesti
- kykenee soveltamaan opittua myös käytännössä eli julkishallinnossa ja hallintotuomioistuimissa

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:
- hallinto-oikeuden yleiset opit, keskeiset käsitteet ja hallinnon oikeusperiaatteet
- julkishallinnon asema, rakenne ja tehtävät
- hallintomenettelyoikeus
- hallintoprosessioikeus
- eurooppalainen hallinto-oikeus
- julkisuus, tietosuoja ja informaatio-oikeus
- kunnallis- ja virkamiesoikeus
- sosiaalioikeuden perusteet

Luentoja 30 t + lakikirjatentit

HUOM! Luennoilla on läsnäolovelvollisuus (vähintään 80% luennoista). Luennot tukevat tenttikirjallisuuteen perehtymistä.

Hallinto-oikeuden pakolliset aineopinnot koostuvat kahdesta osasuorituksesta:

  • Hallinto-oikeuden perusteet (5 op) sekä
  • Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus (5 op)

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Espoo

Toteuttaja:

Espoon kaupungin työväenopisto

PL 10303, Ahertajantie 6 D
02070 Espoon kaupunki

Puhelin: 043 8253078
Sähköposti: avoin.yliopisto-at-omnia.fi
WWW: http://www.espoo.fi/tyovaenopisto

Luennot: OTM Heini Färkkilä ja OTM Anna-Kaisa Tuovinen

Kirjatentit:
Hallinto-oikeuden perusteet: vastuuopettaja prof. Olli Mäenpää (myös koko opintojakson vastuuopettaja)
Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus: vastuuopettaja ma. prof. Leena Halila

Opintojakso on osa oikeustieteen aineopintoja.