Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Asiakirjojen laadintakurssi järjestetään yhteistyössä alalla toimien asianajajien kanssa. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia työelämään sekä soveltaa opintojen aikana rakentuvaa oikeudellista tietoa käytäntöön. Kurssilla laaditaan erilaisia asiakirjoja oikeustapausten avulla ja käsitellään ainakin seuraavia asiakirjoja: kiinteistön kauppakirja, asuinhuoneiston kauppakirja, avioehtosopimus, testamentti, perukirja, haastehakemus, kirjallinen vastine, konkurssihakemus, maksukehotus sekä valvontakirjelmä.

Luennot 12 t + harjoituksia

Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa kurssilla, ennakkotehtävien palauttamista sekä osallistumista kurssin harjoituksiin. Kurssilla käytetään Moodle -oppimisalustaa, jolta ennakkotehtävät löytyvät. Ennakkotehtävät tulee olla tehtynä ja palautettuna kullekin kurssikerralle ko. opettajan antamien ohjeiden mukaan. Myöhästyneitä ennakkotehtäviä ei oteta vastaan. Kurssilta hyväksytään korkeintaan yksi poissaolo, joka tulee korvata Moodle-oppimisalustalla olevien ohjeiden mukaan.Kurssi arvioidaan hyväksytty-hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua viimeisen tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Tampere

Toteuttaja:

Tampereen kesäyliopisto

Yliopistonkatu 60 A (Yliopistonkatu 60 A)
33100 Tampere
Puhelin: (03) 223 8433
Faksi: (03) 214 8444
Sähköposti: toimisto@tampereenkesayliopisto.fi
WWW: http://www.tampereenkesayliopisto.fi