Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Asiakirjojen laadintakurssi järjestetään yhteistyössä alalla toimien asianajajien kanssa. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia työelämään sekä soveltaa opintojen aikana rakentuvaa oikeudellista tietoa käytäntöön. Kurssilla laaditaan erilaisia asiakirjoja oikeustapausten avulla ja käsitellään ainakin seuraavia asiakirjoja: kiinteistön kauppakirja, asuinhuoneiston kauppakirja, avioehtosopimus, testamentti, perukirja, haastehakemus, kirjallinen vastine, konkurssihakemus, maksukehotus sekä valvontakirjelmä.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

Opetuspaikkakunta: Helsinki

Toteuttaja:

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto

PL 5301 (Helsinginkatu 26)
00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: (09) 310 88601
Faksi: (09) 3108 8505
Sähköposti: avoin.yliopisto@opisto.hel.fi
WWW: http://www.hel.fi/tyovaenopisto

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.