Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Espoon työväenopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Asiakirjojen laadintakurssi järjestetään yhteistyössä alalla toimien asianajajien kanssa. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia työelämään sekä soveltaa opintojen aikana rakentuvaa oikeudellista tietoa käytäntöön. Kurssilla laaditaan erilaisia asiakirjoja oikeustapausten avulla ja käsitellään ainakin seuraavia asiakirjoja: kiinteistön kauppakirja, asuinhuoneiston kauppakirja, avioehtosopimus, testamentti, perukirja, haastehakemus, kirjallinen vastine, konkurssihakemus, maksukehotus sekä valvontakirjelmä.

Luennot 12 t + harjoituksia. Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa kurssilla sekä osallistumista kurssin harjoituksiin. Opiskelijat tekevät kutakin aihepiiriä koskevan harjoitustehtävän ennen luentokertaa. Tehtävät käydään läpi luennolla.

Ennakkotehtävät löytyvät verkko-oppimisympäristö Moodlesta, joka avautuu 10.11.2016.

Kurssilla sallitaan yksi poissaolokerta, mutta senkin opetuskerran ennakkotehtävät on palautettava opettajalle tarkistettavaksi. Katso ohjeet kurssin Moodle-sivuilta.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

Opetus:
to 17.11.2016 Siviili-, kauppa- ja esineoikeus Heikki Uotila
to 24.11.2016 Perhe- ja jäämistöoikeus, Pekka Kolppanen
to 1.12. 2016 Insolvenssioikeus, Annika Smalén
to 8.12.2016 Rikos- ja prosessioikeus, Ville Parkkari

Opetus klo 17.00-19.30

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opiskelun käytännönohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.