Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Perusopinnoissa perehdytään elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteisiin, näiden medioiden historiaan, ominaislaatuun sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Elokuva ja televisio ovat avanneet maailman nähtäväksi, kuultavaksi ja ymmärrettäväksi tavalla, josta aiemmin ei ole voitu edes uneksia. Niillä on myös tärkeä rooli niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin identiteettien muotoutumisessa. Ylipäätään elokuvan ja television yhteiskunnallinen ja poliittinen merkitys on valtava. Ne ovat vetäneet maat ja kansat lähemmäksi toisiaan.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaine tarjoaa käsitteellistä välineistöä ja historiallisen perspektiivin elokuvan ja television ymmärtämiselle ennen kaikkea audiovisuaalisen kerronnan muotoina. Perusopinnoissa perehdytään elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteisiin, näiden medioiden historiaan, ominaislaatuun sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot (25 op) koostuvat seuraavista alajaksoista:

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita, TET1010e (3-5 op) - A400467
Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri, TET1050e (5 op) - A400471
Maailman elokuvan historia I-III, TET1030e (8 op) - A400469:
- Maailman elokuvan historia I (3 op)
- Maailman elokuvan historia II (3 op)
- Television historia (2 op)
Televisiotutkimus, TET1020e (3 op) - A400468
Audiovisuaalinen kerronta, TET1040e (3 op) - A400470
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta, TET1061e (3 op) - A400472

Perusopinnot suoritetaan pääsääntöisesti luentosarjoilla

Asteikolla 0-5

OPETUS LUKUVUONNA 2016-2017:
Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri, TET1050e (5 op) (opetus alkaa 7.9.16, ilmoittautuminen alkaa 24.7.12 klo 12.00)
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita, TET1010e (3-5 op) (opetus alkaa 12.9.16, ilmoittautuminen alkaa 29.7.16 klo 12.00)
Maailman elokuvan historia I (3 op) (opetus alkaa 31.10.16, ilmoittautuminen alkaa 17.9.16 klo 12.00)
Televisiotutkimus, TET1020e (3 op):
Luentokurssi
(opetus alkaa 2.11.16, ilmoittautuminen alkaa 18.9.16 klo 12.00)
Kirjatentti (ensimmäinen kirjatentti 2.11.16, ilmoittautuminen alkaa 18.9.16 klo 12.00)
Audiovisuaalinen kerronta, TET1040e (3 op) - A400470 (kirjatentti) (ensimmäinen kirjatentti 11.1.2017, ilmoittautuminen alkaa 27.11.16 klo 12.00)
Maailman elokuvan historia II (3 op) (opetus alkaa 16.1.17, ilmoittautuminen alkaa joulukuussa 2016)
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta, TET1061e (3 op) - A400472 (opetus alkaa 17.1.17, ilmoittautuminen alkaa joulukuussa 2016)
Television historia (2 op) (opetus alkaa 16.3.17, ilmoittautuminen alkaa tammikuussa 2017)

ORIENTAATIO OPINTOIHIN:
Opintojen aluksi järjestetään orientointia, jossa esitellään opinto-ohjelmaa ja opiskelukäytäntöjä. Lisätietoja ilmoitetaan elokuussa 2016.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot (25 op) TET100E - A400466 koostuu seuraavista jaksoista:

  • Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita (3 op) TET1010e - A400467
  • Televisiotutkimus (3 op) TET1020e - A400468
  • Elokuvan ja television historia (8 op) TET1030e - A400469
  • Audiovisuaalinen kerronta (3 op) TET1040e - A400470
  • Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri (5 op) TET1050e - A400471
  • Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta (3 op) TET1061e - A400472