Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan modernin erilaisia ilmenemismuotoja puutarhassa ja maisemassa. Miltä moderni vihreä näytti Suomessa 1900-luvun alusta 1970-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla? Moderni on monitasoinen ilmiö, jota voi tarkastella niin yhteiskunnalliseen muutosprosessin, maisema-arkkitehtien profession ja suunnittelutehtävien kehityksen kuin rakennetun maiseman muotokielen tai sen rakennusaineiden, kuten kasvien, kautta. Kansainväliset vaikutteet tulivat Suomeen lehtien, kirjojen ja opintomatkojen ja välityksellä. Suomalaisten puutarha-ja maisema-arkkitehtien piirustuspöydillä syntyi omaleimaisia ratkaisuja uuden ajan ja elämäntavan asettamiin taiteellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin.

Luennot ja lopputehtävä, joka perustuu luentoihin sekä kirjallisuuteen.

Luentoihin liittyy etukäteen luettavaa aineistoa. Moodle aukeaa 25.5.2016

Lisäksi vapaaehtoinen lähiekskursio.

Katso kirjallisuus kurssin vastuuoppiaineen opinto-ohjelmasta.

Asteikolla 0-5

Läsnäolo vähintään 1/3 luennoilla.

Opetuksen aikataulut ja opetuspaikat löytyvät täältä
(linkki kurssin vastuuoppiaine Taidehistorian opinto-ohjelmaan)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Kurssin vastuuoppiaine: Taidehistoria