Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suoritettuaan kotimaisen kirjallisuuden perusopintojen kokonaisuuden opiskelijalla on käsitys kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen luonteesta. Opiskelija hallitsee kirjallisuusanalyysin perusteet ja tuntee pääpiirteet Suomen kirjallisuuden historiasta ja keskeiset kotimaiset klassikot 1800-luvulta 2000-luvulle.

Perusopinnoissa tutustutaan oppiaineen käsitteistöön ja kirjallisuusanalyysin perusteisiin. Perehdytään Suomen kirjallisuushistoriaan 1800-luvulta 2000-luvulle ja luetaan kyseisen ajanjakson keskeisiä kaunokirjallisia teoksia.

Kotimaisen kirjallisuuden perusopintojen (25 op) opintokokonaisuuteen sisältyy seuraavat opintojaksot:

A401135 Peruskurssi, SKO110 (10 op)
A405627 1800-luvun kirjallisuus, SKO 120 (5 op)
A405628 1900-luvun alun kirjallisuus, SKO130 (5 op)
A405629 1900-luvun lopun kirjallisuus, SKO140 (5 op)

Katso suoritustavat opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Asteikolla 0-5

OPETUS LUKUVUONNA 2016-2017:
Peruskurssi, SKO110 (10 op) (opetus alkaa toukokuussa 2017)
1800-luvun kirjallisuus, SKO 120 (5 op) (ensimmäinen kirjatentti 11.1.17)
1900-luvun alun kirjallisuus, SKO130 (5 op) (ensimmäinen kirjatentti 15.2.17)
1900-luvun lopun kirjallisuus, SKO140 (5 op) (ensimmäinen kirjatentti 27.3.17)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.