Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille museologian perusopinnot suorittaville. Museologia on suunnattu sivuaineeksi ensisijaisesti museoalalle aikoville opiskelijoille.

Edellytetään vähintään Kmu110 Museon idea ja historia -jakson suorittamista. Museologian teoriat I ja Kmu130 Esineen monet elämät -jaksojen suorittaminen ennen esseetä on suositeltavaa. Edeltäviksi opinnoiksi käyvät myös muut vastaavat sisällöt sisältävät jaksot.

Opintojakson tavoitteena on laatia perusopintojen lopputyö, jossa pohditaan suoritettujen opintojen ja annetun kirjallisuuden pohjalta ja näkökulma itse valiten museotyön eri puolia ja merkitystä.

The essay must be completed in at the end of the basic studies period.

Opintojaksossa laaditaan kirjallinen kriittinen tutkielmaessee, joka toimii perusopintojen lopputyönä. Essee pohjautuu suoritettuihin museologian opintoihin ja sen aineistona käytetään viimeaikaisia museologisia väitöskirjoja.

Tutkielmaessee.

Kirjoitelmassa vertaillaan/pohdiskellaan vapaavalintaisesti kahta museologisista väitöskirjaa.

Kirjoitelmassa vertaillaan/pohdiskellaan vapaavalintaisesti kahta seuraavista museologisista väitöskirjoista:

Aarnipuu, Petja: Turun linna kerrottuna ja kertovana tilana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1162, Tiede. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2008.

Asikainen, Sanna: Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja no 94. Joensuu: Joensuun yliopisto. 2003.

Auer, Tuula: Konservointityön professionalisaatio. Acta Universitatis Tamperensis: 773. Tampere: Tampereen yliopisto. 2000.

Aurasmaa, Anne: Salomonin talo: museon idea renessanssiajattelun valossa. Helsinki: Anne Aurasmaa. 2002. Löytyy myös pdf-versiona: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/taite/vk/aurasmaa/

Hieta, Hannaleena: Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. Turku: Turun yliopisto 2010. https://oa.doria.fi/handle/10024/63201

Hirvi-Ijäs, Maria: Den framställande gesten. Om konstverkets presentation i den moderna konstutställningen. Stockholm: Raster. 2007. Löytyy myös elektronisena aineistona: https://oa.doria.fi/handle/10024/3909

Hänninen, Kirsi: Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus sosiokulttuurisena jatkumona, säätelymekanismina ja innovatiivisena viestintänä. Jyväskylä Studies in Humanities 57. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 2006. Löytyy myös elektronisena aineistona: http://dissertations.jyu.fi/studhum/9513925706.pdf

Issakainen, Anna-Maija: Tietoverkot taideväylänä – lunastus vai lupaus: tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa. Ilmari design publications, Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 45, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja D, nro 1. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 2004.

Kava, Ritva: Emil Cedercreutz - Satakunnan eurooppalainen: kuvanveistäjä kotiseutu- ja museomiehenä. Historiallisia tutkimuksia 180. Helsinki: Suomen historiallinen seura. 1993.

Kecskeméti, István: Papyruksesta megabitteihin. Arkisto- ja valokuvakokoelmien konservoinnin prosessin hallinta. Jyväskylä Studies in Humanities 93. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 2008.

Knuutinen, Ulla: Kulttuurihistoriallisten materiaalien menneisyys ja tulevaisuus. Konservoinnin materiaalitutkimuksen heritologiset funktiot. Jyväskylä Studies in Humanities 114. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 2009.

Paloposki, Hanna-Leena: Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1020-luvulta toisen maailmansodan loppuun. Kuvataiteen keskusarkisto 24. Helsinki: Valtion taidemuseo 2013. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-53-3437-4

Pettersson, Susanna: Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit. Historiallisia Tutkimuksia 240. Dimensio 6. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2008.

Rönkkö, Marja-Liisa: Louvren ja Louisianan perilliset. Suomalainen taidemuseo. Dimensio 2. Helsinki: Valtion taidemuseo. 1999.

Salminen, Elina: Monta kuvaa menneisyydestä. Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta. Jyväskylä Studies in Humanities 149. 2011 Löytyy myös elektronisena aineistona: http://julkaisut.jyu.fi/index.php?page=product&id=19383

Selkokari, Hanne: Kalleuksia isänmaalle. Eliel Aspelin-Haapkylä taiteen keräilijänä ja taidehistorijoitsijana. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 115. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys. 2008.

Sjöberg-Pietarinen, Solveig: Museer ger mening: friluftsmuseerna Klosterbacken och Amuri som representationer. Åbo: Åbo Akademi University Press Pargas. 2004.

Smeds, Kerstin: Helsingfors - Paris: Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 1851–1900. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 598. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 1996.

Turpeinen, Outi: Merkityksellinen museoesine. Kriittinen visuaalisuus kulttuurihistoriallisen museon näyttelysuunnittelussa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 63. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 2005.

Valtonen, Hannu: Tavallisesta kuriositeetiksi. Kahden Keski-Suomen Ilmailumuseon Messerschmitt Bf 109 -lentokoneen museoarvo (Artikkeliväitöskirja. Luetaan myös väitöskirjaan liittyvät teokset). Jyväskylä Studies in Humanities 49. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 2006.

5-0.

Tutkielmaessee palautetaan oppimisympäristö Moodleen, joka aukeaa 11.5.2017

Palautuspäivät:

  • 28.6.2017
  • 7.8.2017

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut päivät.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Museologian perusopinnot 25 op kokonaisuuteen.