Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

Suositellaan suoritettavaksi sukupuolentutkimuksen perusopintojen alkupuolella.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää feministisen ajattelun ja naisliikkeen historialliset pääpiirteet ja teoreettiset lähtökohdat.

Edeltävänä opintona Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi WNA110.

Opintojaksossa perehdytään feminismin ja feministisen naisliikkeen historiaan, ajatteluperinteisiin ja kehityskulkuihin. Jaksossa tutustutaan feminismin teoreettisiin perusteisiin ja niiden suhteeseen naisjärjestötoimintaan ja aktivismiin.

Kirjatentti

Tenttipäivät ma 11.5.2015 klo 17-20, ke 24.6.2015 klo 16-19 ja ke 5.8.2015 klo 16-19

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Opintomaksuun sisältyy tässä opinto-ohjelmassa luetellut kolme tenttikertaa.

Tarkasta tenttipaikka ennen tenttiä. Tutustu tenttiohjeisiin

  • Donovan, Feminist Theory: The Intellectual Traditions (3. painos tai uudempi)
  • hooks, Feminist Theory from Margin to Center
  • Woolf, A Room of One’s Own / Oma huone

SEKÄ yksi seuraavista

  • Firestone, The Dialectic of Sex
  • Friedan, The Feminine Mystique / Naisellisuuden harhat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Asteikolla 0-5

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Kirjatenttinä suoritettavaan jaksoon ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kirjallisuus sekä valitaan tenttipäivä.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Tentaattori: FM Heini Kinnunen