Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.8.2015
16:30 - 19:00
To 6.8.2015
16:30 - 19:00
Ti 11.8.2015
16:30 - 19:00
To 13.8.2015
16:30 - 19:00
Ti 18.8.2015
16:30 - 19:00
To 20.8.2015
16:30 - 19:00
Ti 25.8.2015
16:30 - 19:00
To 27.8.2015
16:30 - 19:00

Kuvaus

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Tavoitteena on saavuttaa keskeisten sukupuolta ja sen muotoutumista käsittelevien teorioiden ja käsitteiden ja niiden lähihistorian tuntemus.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 4.8.2015.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Luennoilla perehdytään keskeisiin sukupuolta ja sen muotoutumista käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin sekä niiden lähihistoriaan. Opintojakso tukee osaltaan koko perusopintokokonaisuuden tavoitteita harjaannuttaa opiskelijat tarkastelemaan ja havaitsemaan sukupuolen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Luennoilla käsitellään muun muassa valtaa ja toimijuutta, ruumista, representaatiota, tasa-arvoa, sex/gender -erottelua ja sen kritiikkiä, queer-teoriaa sekä sukupuolieroajattelua. Luentojen läpileikkaavana teemana kulkee niin kutsuttu intersektionaalisuus, jolla tarkoitetaan eri kategorioiden, kuten sukupuolen, rodun, luokan, seksuaalisen suuntautumisen, maailmankatsomuksen, vammaisuuden ja iän vaikutuksia ihmisten elämään samanaikaisesti. Sukupuolta ja rotua sekä intersektionaalisuutta käsitellään myös erillisillä luennoilla. Luennot ja lukemisto yhdistyvät myös esimerkiksi taideteosten ja muun visuaalisen aineiston analyysiin.

Luennot 24 t (8*3 t) ja kaksi esseetä

Luennot:

ti ja to 4.8.-27.8.2015 klo 16.30-19.00

 

Opetuspaikka: katso sivun alareuna.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua.  Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Esseet palautetaan oppimisympäristö Moodleen.

Luennoilla ilmoitettava oppimateriaali ja kirjallisuus.

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Opettajat: FT Malin Grahn ja VTM Maria Svanström

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen  yhteydenottolomake