Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen perusteet erityisesti kulttuurintutkimuksen kentällä. Opiskelija oppii havaitsemaan ja tulkitsemaan sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatioita ja harjaantuu tutkimaan sukupuolen ja seksuaalisuuden tuottamista, esittämistä ja edustamista valitsemissaan aineistoista.

Opintojaksossa perehdytään sukupuolen merkitykseen erityisesti populaarikulttuurin kautta tuotettuja representaatioita tarkastelemalla. Jaksossa käsitellään sukupuolen merkitystä kulttuurintuotannossa ja mahdollisuuksia sukupuolijärjestelmän muutoksen havaitsemiseen ja tulkintaan.

Verkkotentti

Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa:

  • Harris. Next Wave Cultures. Feminism, Subcultures, Activism (saatavissa myös e-kirjana)
  • Karkulehto. Seksin mediamarkkinat
  • Milestone & Meyer. Gender and popular culture.

Kutakin kirjaa koskeviin kysymyksiin tulee vastata hyväksytysti.

Voit hakea kirjallisuutta (myös e-kirjoja) Helkasta

Asteikolla 0-5

Tenttipäivät:

ke 6.7.2016 klo 16-19

ma 15.8.2016 klo 17-20

la 24.9.2016 klo 9-12

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.