Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisten sukupuolijärjestysten merkitykset tasa-arvon ja erojen määrittymisessä Suomessa ja eurooppalaisessa kontekstissa. 

Edeltävät opinnot: WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op).

Opintojaksossa tarkastellaan sukupuolen merkityksiä suhteessa tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen. Jaksossa pohditaan sukupuolittuneen kansalaisuuden rakentumista ja järjestyksiä yhteiskunnan, kansallisvaltion ja kansainvälisen toiminnan tasoilla.  Jaksossa analysoidaan millaisia sisäänottamisia ja ulossulkemisia sukupuolittuneeseen kansalaisuuteen liittyy erityisesti Suomessa ja Euroopassa.

Kirjatentti

Tenttipäivät: ke 22.7.2015 klo 16-19, ma 31.8.2015 klo 17-20 ja ke 7.10.2015 klo 17-20

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.

Tarkasta tenttipaikka ennen tenttiä.   Tutustu tenttiohjeisiin

  • Julkunen, Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. (Students writing the exam in English will instead read: Holli , Discourse and Politics for Gender Equality in Late Twentieth Century Finland)
  • Kantola, Gender and the European Union
  • Yuval-Davis, Gender and Nation

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Asteikolla 0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Kirjatenttinä suoritettavaan jaksoon ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kirjallisuus sekä valitaan tenttipäivä.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Tentaattori: VTM Hanna-Kaisa Hoppania

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen  yhteydenottolomake