Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisten sukupuolijärjestysten merkitykset tasa-arvon ja erojen määrittymisessä Suomessa ja eurooppalaisessa kontekstissa.

Opintojaksossa tarkastellaan sukupuolen merkityksiä suhteessa tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen. Jaksossa pohditaan sukupuolittuneen kansalaisuuden rakentumista ja järjestyksiä yhteiskunnan, kansallisvaltion ja kansainvälisen toiminnan tasoilla. Jaksossa analysoidaan millaisia sisäänottamisia ja ulossulkemisia sukupuolittuneeseen kansalaisuuteen liittyy erityisesti Suomessa ja Euroopassa.

Verkkotentti

Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa:

  • Julkunen. Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit (saatavissa myös e-kirjana)
  • Kantola. Gender and the European Union
  • Yuval-Davis. Gender and Nation (saatavissa myös e-kirjana)

Kutakin kirjaa koskeviin kysymyksiin tulee vastata hyväksytysti.

Voit hakea kirjallisuutta (myös e-kirjoja) Helkasta

Asteikolla 0-5

Tenttipäivät:

ke 20.7.2016 klo 16-19

ma 29.8.2016 klo 17-20

la 8.10.2016 klo 9-12

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.