Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Kuvaus

Jakso on musiikkitieteen aineopintoja ja tämä opetus korvaa 5 op musiikkitieteen aineopintoihin kohtaan:A405859 Musiikkikulttuurinen osa-alue: ulkoeurooppalainen musiikki (TMU216BE)

Opinnolla on 5 op korvaavuus myös Afrikan tutkimuksen opintoihin kohtiin A400030 Afrikkalainen taide (AAF231) ja A400027 Afrikkalainen kirjallisuus (AAF228) sekä Taiteiden tutkimus ja teoria -opintokokonaisuuteen kohtaan A406366 Teoria- ja metodiopintoja TTT104 ja Sukupuolen tutkimukseen A401761 Sukupuoli ja ääni (WNA254).

Edeltävät opinnot:

Kesäopetuksessa 2015 edeltäviksi opinnoiksi suositellaan musiikkitieteen perusopintojen jaksoja, perusopintojaksoja jostain muusta taiteen- tai kulttuurintutkimuksen alan oppiaineesta tai muusta jakson teemoihin sopivasta oppiaineesta. Ilman edeltäviä opintoja jaksolle tulevan opiskelijan tulee aktiivisesti täydentää omaa osaamistaan tutustumalla esim. jaksojen Johdatus etnomusikologiaan ja Johdatus maailman musiikkikulttuureihin kirjallisuuden teoksista näihin:
P. Moisala & E. Seye (toim.) Musiikki kulttuurina
J.T. Titon (toim.) Worlds of Music

Tavoite:

Opiskelijalla on yleiskäsitys Afrikan musiikkikulttuurien moninaisuudesta sekä niiden tutkimuksen keskeisistä teemoista ja tutkimusmenetelmistä. Hän tuntee joitain keskeisiä afrikkalaisen musiikin tutkijoita ja heidän tutkimuksiaan. Opiskelija tunnistaa musiikki-ilmiöiden yhteyksiä muihin taiteenlajeihin, erityisesti tanssiin sekä kulttuurisiin rakenteisiin ja yhteiskunnan ilmiöihin. Hän ymmärtää etnografisten tutkimusmenetelmien merkityksen afrikkalaisten musiikkikulttuurien tutkimuksessa.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle - tehtävät ja essee sinne. Sivut avautuvat opetuksen alkaessa

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen

Kurssi tutustuttaa Afrikan musiikkikulttuureihin ja niiden tutkimukseen käsitellen valikoituja musiikinlajeja eri puolilta Afrikkaa erilaisista näkökulmista, kuten musiikin teoria ja rakenneanalyysi, suullisen perinteen välittäminen, esteettiset käsitykset, kulttuuriset esitykset, sosiaaliset rakenteet ja luokittelut (esim. etnisyys, sukupuoli), yhteiskunnalliset muutosprosessit (esim. urbanisaatio, globalisaatio) sekä musiikin mediavälitteisyys. Osallistujien opiskelutaustasta riippuen voidaan painottaa tiettyjä näkökulmia toisia enemmän.

Luennot 21 h (7*3 h) ti ja to 27.8.(to)-17.9.2015 klo 16:30-19:00

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti täältä ennen opintojen alkua. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Suoritus:

Aktiivinen osallistuminen luennoille, oheislukemiston lukeminen, kurssilla annettavat tehtävät ja essee. Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta annetaan ensimmäisellä luennolla. Opintojakson tehtävistä osa on verkko-oppimisympäristö Moodlessa (verkkokeskustelut luennoilla annetun tehtävänannon mukaan)

Kurssin kuluessa luettavat tieteelliset artikkelit (ilmoitetaan myöhemmin), muuta kirjallisuutta opiskelijan valinnan mukaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Arvosana perustuu esseeseen, muut kurssilla annetut tehtävät tulee olla suoritettuna hyväksytysti.

Essee palautetaan viimeistään 5.10.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 27.8.-6.10.2015

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Jakso on musiikkitieteen aineopintoja ja tämä opetus korvaa 5 op musiikkitieteen aineopintoihin kohtaan: A405859 Musiikkikulttuurinen osa-alue: ulkoeurooppalainen musiikki (TMU216BE)

Opinnolla on 5 op korvaavuus myös Afrikan tutkimuksen opintoihin kohtiin A400030 Afrikkalainen taide (AAF231) ja A400027 Afrikkalainen kirjallisuus (AAF228) sekä Taiteiden tutkimus ja teoria -opintokokonaisuuteen kohtaan A406366 Teoria- ja metodiopintoja TTT104 ja Sukupuolen tutkimukseen A401761 Sukupuoli ja ääni (WNA254).

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.