Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Kuvaus

Taidehistorian perusopintoja opiskellessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Opintokokonaisuus koostuu jaksoista:

  • Taidehistorian peruskurssi I, Lokakuu Mikkeli
  • Taidehistorian peruskurssi II, Marraskuu Mikkeli
  • Taidehistorian valinnaisia opintoja, kotitentti 11.1.2016
  • Taidehistorian peruskurssi III, Tammikuu Mikkeli
  • Taidehistorian valinnaisia opintoja, kotitentti 7.3.2016

Avoimessa yliopistossa Taidehistorian perusopinnot (25 op) koostuvat Taidehistorian peruskurssi I, II ja III opintojaksoista yhteensä 15 op ja Taidehistorian valinnaisista opinnoista, joita suoritetaan kaksi laajuudeltaan 5 op laajuista teemaa (yhteensä 10 op). Opiskelija suorittaa omatoimiset näyttelykäynnit pakollisena osasuorituksena Taidehistorian peruskurssi III:lle. Suositellaan, että Peruskurssit I-III käydään järjestyksessä.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta:Mikkeli

Toteuttaja:

Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
Puhelin: (015) 210 300, 210 302, 360 107
Faksi: (015) 150 822
Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.