Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintokokonaisuuden hinta (sisältää kolme peruskurssia sekä 10 op valinnaisia opintoja). Lisäksi näyttelykäynneistä aiheutuvat kulut.

Maksu sisältää Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston perimän opinto-oikeuskohtaisen rekisteröintimaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Tampereen kesäyliopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen
2) Avoimeen yliopistoon.
Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Mitä taidehistoria on?

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Visuaalista kulttuuria tarkastellaan paitsi historiallisesta myös esimerkiksi psykologisesta, sosiologisesta ja semioottisesta näkökulmasta.

Vaativuudestaan huolimatta opinnot ovat antoisia ja soveltuvat myös yleissivistäväksi harrastukseksi ja ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille kuvataiteista, visuaalisista kulttuureista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille tai näiden parissa työskenteleville.

Taidehistorian perusopintokokonaisuus sopii kaikille taidehistoriasta kiinostuneille.

Taidehistorian perusopintoja opiskellessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Opintokokonaisuus sisältää jaksot:

Jokainen peruskurssijakso (Peruskurssit I-III) suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta

Näyttelykortti: Omatoimisia museo- ja näyttelykäyntejä varten opiskelijoiljat saavat näyttelykortti, johon opiskelija kerää leimat 12 museo- ja näyttelykäynnistä. Näyttelykortti palautetaan Taidehistorian peruskurssi III tentissä tai uusintatentissä. Aloita näyttelykäyntien kerääminen heti ensimmäisen jakson alusta.

5-hylätty (0).

Opintokokonaisuudessa on käytössä oppimisympäristö Moodle (materiaalit), joka aukeaa ensimmäisen jakson alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opintojen käytännöistä oppilaitoksen omilta sivuilta

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.