Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Taidehistorian orientaatio

Orientaatioita on kaksi eri sisältöistä:
6.9. klo 16-17 Johdatus taidehistorian opintoihin -jakson aluksi
Aiheina:
Lukuvuoden 2016-2017 taidehistorian perusopintojen opintopolut
Tähtäimessä aineopinnot syksyllä 2017?

15.9. klo 16:15-16:45 Peruskurssi I -jakson aluksi
Aiheina:
Lukuvuoden 2016-2017 taidehistorian perusopintojen opintopolut
Peruskurssien suoritustavat ja sisällöt

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Peruskurssit I-III 15 op kokonaisuus yhteensä 225 euroa.

Kokonaisuuden opiskelijoiden opintomaksuun kuuluu myös Johdatus taidehistorian opintoihin (2 op) - jakso.

Jaksoille voi ilmoittautua myös yksittäin. Tuolloin opintomaksu maksetaan jakso kerrallaan (á 75 euroa)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen jakson alkua

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Mitä taidehistoria on?

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Visuaalista kulttuuria tarkastellaan paitsi historiallisesta myös esimerkiksi psykologisesta, sosiologisesta ja semioottisesta näkökulmasta.

Vaativuudestaan huolimatta opinnot ovat antoisia ja soveltuvat myös yleissivistäväksi harrastukseksi ja ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille kuvataiteista, visuaalisista kulttuureista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille tai näiden parissa työskenteleville.

Taidehistorian perusopintokokonaisuus sopii kaikille taidehistoriasta kiinostuneille.

Taidehistorian perusopintoja opiskellessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Taidehistoria peruskurssi I-III opetetaan lukuvuoden 2016-2017 aikana myös: Espoon työväenopistossa (Tapiola), Mikkelin kesäyliopistossa ja Tampereen kesäyliopistossa. Linkit vievät ko. opiston ohjelmaan.

Opintokokonaisuus sisältää jaksot:

Opiskelijat voivat täydentää opinnot Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuudeksi suorittamalla jaksot:

Täydentävät jaksot eivät kuulu opintomaksuun ja niihin ilmoittaudutaan erikseen.

Jokainen peruskurssijakso (Peruskurssit I-III) suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta

Näyttelykortti: Omatoimisia museo- ja näyttelykäyntejä varten opiskelijoiljat saavat näyttelykortti, johon opiskelija kerää leimat 12 museo- ja näyttelykäynnistä. Näyttelykortti palautetaan Taidehistorian peruskurssi III tentissä tai uusintatentissä. Aloita näyttelykäyntien kerääminen heti ensimmäisen jakson alusta.

5-hylätty (0).

Opintokokonaisuudessa on käytössä oppimisympäristö Moodle (materiaalit), joka aukeaa ensimmäisen jakson alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.