Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta (70 €).

Lisäksi näyttelykäynneistä aiheutuvat kulut.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Mikkelin kesäyliopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen
2) Avoimeen yliopistoon.
Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Mitä taidehistoria on?

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Visuaalista kulttuuria tarkastellaan paitsi historiallisesta myös esimerkiksi psykologisesta, sosiologisesta ja semioottisesta näkökulmasta.

Vaativuudestaan huolimatta opinnot ovat antoisia ja soveltuvat myös yleissivistäväksi harrastukseksi ja ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille kuvataiteista, visuaalisista kulttuureista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille tai näiden parissa työskenteleville.

Taidehistorian perusopintokokonaisuus sopii kaikille taidehistoriasta kiinostuneille.

Taidehistorian perusopintoja opiskellessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Opintokokonaisuus sisältää jaksot:

Opiskelijat voivat täydentää opinnot Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuudeksi suorittamalla jakson:

Täydentävä jakso ei kuulu opintomaksuun ja siihen ilmoittaudutaan erikseen.

Jokainen peruskurssijakso (Peruskurssit I-III) suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta

Näyttelykortti: Omatoimisia museo- ja näyttelykäyntejä varten opiskelijoiljat saavat näyttelykortti, johon opiskelija kerää leimat 12 museo- ja näyttelykäynnistä. Näyttelykortti palautetaan Taidehistorian peruskurssi III tentissä tai uusintatentissä. Aloita näyttelykäyntien kerääminen heti ensimmäisen jakson alusta.

5-hylätty (0).

Opintoihin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Mikkelin kesäyliopisto
http://www.mikkelinkesayliopisto.fi/

Opintokokonaisuudessa on käytössä oppimisympäristö Moodle (materiaalit), joka aukeaa ensimmäisen jakson alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivulta

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.