Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste (paitsi kevät 2017 Kulttuuriperintökohteet ja aineistot/ Helsingin Työväenopisto). Lisätietoja.

Kaikki muut jaksot paitsi kevään 2017 Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op ovat maksuttomia ilmoittautumishetkellä läsnäoleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (kesän vastaava jakso on maksuton tutkinto-opiskelijoille).

Ilmoittautuminen jaksokohtaisesti

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen jakson alkua

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Mitä taidehistoria on?

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Visuaalista kulttuuria tarkastellaan paitsi historiallisesta myös esimerkiksi psykologisesta, sosiologisesta ja semioottisesta näkökulmasta.

Vaativuudestaan huolimatta opinnot ovat antoisia ja soveltuvat myös yleissivistäväksi harrastukseksi ja ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille kuvataiteista, visuaalisista kulttuureista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille tai näiden parissa työskenteleville.

Taidehistorian perusopintokokonaisuus sopii kaikille taidehistoriasta kiinostuneille.

Taidehistorian perusopintoja opiskellessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuuden vaihtoehtoiset opintopolut vuonna 2017

Opintopolku 1: Jos tavoitteenasi on hakea Avoimen yliopiston opettamaan aineopintoihin (alustavasti aloitus syksy 2017) suorita nämä jaksot.

Jaksosta Kulttuuriperintökohteet ja aineistot on myös Elokuussa 2017, kyseinen ryhmä ei automaattisesti sovellu syksyllä 2017 aineopintoihin tähtääville

Opintopolku 2: Tavoitteenasi on suorittaa perusopinnot 25 op mutta ei vielä syksyllä 2017 hakeutua aineopintoihin.

Voit korvata kaksi Kulttuuriperinnön opintojaksoa kahdella Taidehistorian valinnaisia opintoja jaksolla. Alla esimerkkijaksoja tarjolla myös esim. Keskiaika-teema.

Jokainen peruskurssijakso (Peruskurssit I-III) suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta

Näyttelykortti: Omatoimisia museo- ja näyttelykäyntejä varten opiskelijoiljat saavat näyttelykortti, johon opiskelija kerää leimat 12 museo- ja näyttelykäynnistä. Näyttelykortti palautetaan Taidehistorian peruskurssi III tentissä tai uusintatentissä. Aloita näyttelykäyntien kerääminen heti ensimmäisen jakson alusta.

5-hylätty (0).

Opintokokonaisuudessa on käytössä oppimisympäristö Moodle (mm. materiaalit).

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.