Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 e

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot ). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta.

Kuvaus

Tavoitteena on esitellä tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteellisen argumentaation rakennetta ja pätevyyden ehtoja, tieteellisen tiedon luonnetta ja tärkeimpiä tieteenfilosofisia koulukuntia. Lisäksi opintojaksossa perehdytään tärkeimpien yhteiskuntatieteellisten teorioiden filosofisiin sovelluksiin

Opintojaksossa käsitellään tieteenfilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta, tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja keskeisiä vastauksia ja niissä käytettyjä argumentteja. Lisäksi opintojakso tarjoaa johdatuksen tärkeimpiin tieteenfilosofisiin suuntauksiin. tieteen normeihin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön, sekä tieteen ja tutkimuksen asemaan yhteiskunnassa.

Kirjallisuuskuulustelu

Tenttipäivät: ke 20.5.15 klo 17-20, ma 27.7.15 klo 16-19 ja ke 23.9.15 klo 17-20

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Tarkasta tenttipaikka ennen tenttiä ja tutustu tenttiohjeisiin

***

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Valitaan joko a tai b -kohdan kirjallisuus:
a) Kiikeri M & Ylikoski P, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä Raatikainen P, Ihmistieteet ja filosofia
tai
b) Chalmers A, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä Fay B, Contemporary Philosophy of Social Science.

0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa 15.04.2015 klo 10:00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Kirjatenttinä suoritettavaan jaksoon ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kirjallisuus sekä valitaan tenttipäivä.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Tentaattorit:
20.5. Dos. Pentti Määttänen
27.7. ja 23.9. FT Samuli Pöyhönen

Vastuuoppiaine: Käytännöllinen filosofia ja teoreettinen filosofia

***

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Opintojakso kuuluu filosofian ja elämänkatsomustiedon perusopintoihin.