Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Ilmoittaudu viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Maksu sisältää opinto-ohjelmassa mainitut kaksi/kolme tenttiä. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan kirjallisuus. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Tavoitteena on esitellä tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteellisen argumentaation rakennetta ja pätevyyden ehtoja, tieteellisen tiedon luonnetta ja tärkeimpiä tieteenfilosofisia koulukuntia. Lisäksi opintojaksossa perehdytään tärkeimpien yhteiskuntatieteellisten teorioiden filosofisiin sovelluksiin

Opintojakso on osa Filosofian perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta sekä Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.

Kirjallisuustentti ja vapaaehtoinen opintopiiri, joka tukee tenttiin valmistautumista

Tenttipäivät:

ke 3.2.16 klo 17-20,
la 19.3.16 klo 9-12 ja
la 4.6.16 klo 9-12.

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.


Vapaaehtoinen opintopiiri:

to 14.1. ja to 28.1.16 klo 17.00-19.30.
Opintopiirin vetäjä: FM Kaisa Heinlahti

Opetuspaikka: Aurora, Siltavuorenpenger 10, sali 224

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tentittävä kirjallisuus

Valitaan joko a tai b -kohdan kirjallisuus:
a) Kiikeri M & Ylikoski P, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä Raatikainen P, Ihmistieteet ja filosofia
tai
b) Chalmers A, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä Fay B, Contemporary Philosophy of Social Science.

0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin


Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.


Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.


Opiskelun taito
-verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Vastuuoppiaine: Käytännöllinen filosofia ja teoreettinen filosofia

Opintojakso sisältyy filosofian ja elämänkatsomustiedon perusopintoihin.