Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.04.2016 klo 10:00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tavoitteena on johdattaa opiskelija tieteellisen ajattelun keskeisiin periaatteisiin, tieteen päämääriin ja tieteen menetelmään, tieteellisen argumentaation luonteeseen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoihin.

Opintojaksossa käsitellään tieteenfilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta, tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja keskeisiä vastauksia ja niissä käytettyjä argumentteja. Lisäksi opintojakso tarjoaa johdatuksen tärkeimpiin tieteenfilosofisiin suuntauksiin. tieteen normeihin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön, sekä tieteen ja tutkimuksen asemaan yhteiskunnassa.

Kirjatentti, jossa suoritetaan opintojakson kirjallisuus.

Kirjatentissä suoritetaan joko a) TAI b)

a) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.

b) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Asteikolla 0-5

Tenttipäivät:
ke 25.5.16 klo 17-20
ke 27.7.16 klo 16-19
ma 26.9.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Vastuuoppiaine: Käytännöllinen filosofia ja teoreettinen filosofia

Opintojaksolla järjestetään kesällä 2016 myös vaihtoehtoinen suoritustapa: Johdatus tieteenfilosofiaan voidaan korvata verkkokurssilla Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan (5 op).