Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintopiirit kokoontuvat 4.1. ja 16.1. ks. tarkemmin kurssiesitteestä.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tavoitteena on johdattaa opiskelija tieteellisen ajattelun keskeisiin periaatteisiin, tieteen päämääriin ja tieteen menetelmään, tieteellisen argumentaation luonteeseen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoihin.

Opintojaksossa käsitellään tieteenfilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta, tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja keskeisiä vastauksia ja niissä käytettyjä argumentteja. Lisäksi opintojakso tarjoaa johdatuksen tärkeimpiin tieteenfilosofisiin suuntauksiin. tieteen normeihin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön, sekä tieteen ja tutkimuksen asemaan yhteiskunnassa.

Kirjatentti, jossa suoritetaan opintojakson kirjallisuus.

Kirjatentissä suoritetaan joko a) TAI b)

a) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.

b) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Asteikolla 0-5

Tenttipäivät (3 kpl):

la 21.1.2017 klo 9-12

ma 8.5.2017 klo 17-20

la 17.6.2017 klo 9-12

Vapaaehtoiset opintoryhmät tenttiin valmistautumisen tueksi
Opintoryhmän ohjaaja:
FM Kaisa Heinlahti

ke 4.1.2017 klo 17.00-18.30
Opintoryhmän paikka: Minerva, sali K112, Siltavuorenpenger 5 A (HUOM! Paikka vaihtunut, päivitetty 9.12.)

ma 16.1.2017 klo 17.00-18.30
Opintoryhmän paikka: Athena, sali 303, Siltavuorenpenger 3A


Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Vastuuoppiaine: Käytännöllinen filosofia ja teoreettinen filosofia

Opintojakso sisältyy filosofian ja elämänkatsomustiedon perusopintoihin.